ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Laatste Nieuws

Tatoeëren  

Tatoeëren is bij Patrick van der Hoorn, Dorpsstraat 432 in Assendelft. Patrick zal geholpen worden door Sjoerd Bloetjes. Er wordt alleen getatoeëerd tussen 19.00 en 20.00 uur op de volgende dagen: 21 februari, 14 maart, 4 april, 25 april, 16 mei, 6 juni, 27 juni, 18 juli, 8 augustus, 29 augustus en 19 september. Na 19 september wordt er alleen nog getatoeërd op op afspraak.

 

Lidmaatschap 

Indien U uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient U dit voor 1 december schriftelijk aan mij te laten weten. Indien U niet tijdig opzegt, bent U over het kalenderjaar 2023 contributie verschuldigd.

Christa van der Hoorn

Penningmeester 

 
Tevens wil ik hierbij jullie aandacht voor het volgende vragen:
Vanaf heden willen wij u vragen om de contributie voor het lidmaatschap van Ons Genoegen zelf over te maken naar NL79INGB0000641514 t.n.v. Pels- en Pluimveevereniging Ons Genoegen.
Mocht u nog geen contributie over 2023 hebben betaald, dan verzoek ik u dat voor 1 augustus 2023 te doen.
Tarieven:
Lidmaatschap volwassene (vanaf 18 jaar)   Euro 25,00 / jaar
Lidmaatschap jeugd (tot en met 17 jaar)      Euro 12,50 / jaar 

Christa Mulder

Penningmeester