ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Laatste Nieuws

De jaarvergadering zal gehouden worden op 23-08-2021 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsvereniging / muziekverening Crescendo. Aan de Dorpsstraat 420 in Assendelft achter de COOP. Tevens zal de komende jongdierenkeuring besproken worden.

 Bestuursvergadering op 16-08-2021 om 20.30 uur

 

Vogelgriep vastgesteld bij zwanen en eenden in Heeten

Nieuwsbericht | 24-08-2021 | 11:15

In Heeten (provincie Overijsel) is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen in totaal 36 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Heeten. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte.  

 

KONIJNEN ENTEN 2021 

Het enten van de konijnen is NIET op ZATERDAG 21 AUGUSTUS maar gaat naar vrijdag  6 augustus en zaterdag 7 augustus. Het verzoek is om zoveel mogelijk op vrijdag dieren te enten. Helaas is de dierenarts verhinderd op 21-08.Dit jaar gaat de organisatie via de vereniging Nut en Genoegen uit Wieringen met mij, Reijer Meijsen, als tussen persoon. Alle konijnen liefhebbers ontvangen komende week een verzoek om opgave te doen van het aantal te enten dieren, ook via mij. De volgende entdag wordt begin 0ctober en kan alleen via de vereniging Nut en Genoegen  
Alle dieren worden geënt met Eravac (RHD2). Kosten 2021: Voorrijdkosten per adres € 20,00. Eravac per dier € 3,00. Maakt u a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van verzamelplaatsen. Wanneer de de dierenarts arriveert moet u het volgende adres even bellen. 
 
Met vriendelijke groet,
Reijer Meijsen  

Bron KLN-Nederland

De ziekte bij de konijnen heerst nog steeds. Wel is een nieuw vaccin geregistreerd ter bescherming tegen het type RVHD type 2.Voor de actieve immunisatie van konijnen vanaf de leeftijd van 5 weken ter vermindering van de mortaliteit en de klinische verschijnselen van myxomatose en rabbit haemorrhagic disease (RVHD)veroorzaakt door klassiek RVHD virus (RHDV1) en RVHD type 2 virus (RHDV2) is nu geregistreerd het vaccin nobivac Myxo-RHD plus. Het vaccin geeft na ongeveer 3 weken na toediening door de dierenarts bescherming gedurende 1 jaar lang.Tegen RVHD2 blijft ook beschikbaar Eravac en Filavac vhd k c+v. Één van deze 3 vaccins worden door de dierenarts gebruikt om de verplichte enting bij konijnen voor de tentoonstelling uit te voeren. Bij een enting op een jonge leeftijd dient later het konijn nogmaals geënt te worden om de bescherming optimaal en langdurig te behouden. Het entformulier is te downloaden via de site van KLN.

Harry Arts

Dieraangelegenheden

Nieuwe wet dieren. Deze kan grote gevolgen hebben voor onze hobby. Heel zwart wit betekend dit o.a.:  Konijnen mogen niet meer in een hok gehouden worden maar moeten kunnen graven in de grond. Vogels mogen niet meer in kooitjes gehouden worden maar moet echt kunnen rond vliegen. Kippen moeten een uitloop ren hebben en eenden moeten continue beschikken over zwem water.

 

KleindierLiefhebbers Nederland heeft kennis genomen van de aangenomen wijziging in de Wet dieren, die begin 2023 van kracht zal worden. Door de Partij voor de Dieren is dit amendement ingediend. Een meerderheid van de Tweede kamer heeft ingestemd met het ingediende amendement. Dit amendement had niemand kunnen voorzien. Het wijzigingsvoorstel is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen.

De minister van LNV gaat zich nu buigen hoe het wijzigingsvoorstel zal uitwerken voor het houden van dieren. In het kort geeft de Wet dieren aan, dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitvoeren en dat het niet toegestaan is om dieren te fokken, die aan hun huisvesting aangepast moeten worden. De vraag is ook of dieren hun natuurlijk gedrag wel moeten vertonen of hebben ze daar duidelijk behoefte aan.

Al jarenlang heeft KLN zich ingezet om hun diergroepen als pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knagers en sier- en watervogels zo te houden, dat de dieren voldoen aan de vrijheden, waarop ze recht hebben. Samen met de overkoepelende organisatie van bonden die kleindieren houden, KleindierNed, worden steeds oplossingen gevonden in overleg met de politiek om te komen tot  het houden van onze kleindieren. Daarbij worden regelmatig deskundigen van onafhankelijke instanties ingeschakeld, zoals de WUR en de faculteit diergeneeskunde.

KLN en KleindierNed zijn graag bereid om samen met de minister en leden van de tweede kamer houderijrichtlijnen, indien nodig, verder te ontwikkelen. Dierenliefhebbers houden van hun dieren en net als Kleindierliefhebbers blijven we onze hobby uitoefenen.

Hoofdbestuur KLN. 2 juni 2021.

 Tatoeëren 2021 

Het tatoeëren in 2021 zal plaats vinden bij Patrick van der Hoorn, Dorpsstraat 432 in Assendelft. Patrick zal geholpen worden door Jan Kerssens of Sjoerd Bloetjes. .U dient eerst wel te bellen met Patrick voor een afspraak en u dient zich te houden aan alle corona maatregelen welk vermeld staan in de tab Historie. Tel. nr. van Patrick is: 06-30410608. Datum van enten zijn: 16 februari, 9 maart, 30 maart, 20 april, 11 mei, 1 juni, 22 juni, 13 juli, 3 augustus en 24 augustus.

De Algemene Ledenvergadering van mei wordt doorgeschoven naar augustus, met een vergelijkbare agenda als in augustus 2020.     Het is niet anders, Wij kunnen wel wachten op mogelijke versoepelingen maar willen niet op het laatste moment een beslissing nemen waardoor leden mogelijk de vergadering niet kunnen bezoeken. Het zou wel erg fijn zijn wanneer wij elkaar al eerder te kunnen spreken in een (bijna?) corona vrije wereld. Veel plezier met de verzorging van uw dieren en dat er mooie jonge dieren geboren mogen worden.         Mocht u (eerder) vragen hebben benader dan één van onze bestuursleden.

Bestuur Ons Genoegen