ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Laatste Nieuws

Door de coronacrisis zijn de bestuursvergadering en ledenvergadering verplaatst naar 17 en 24 augustus.

 

VOORLOPIG GEEN tatoeëren. Zie onderstaand schrijven van de KLN hoofdbestuur 

Wanneer wij weer mogen tatoeeren. Is dit NIET op het  bekende adres: Teunis Slagterstraat 3 maar op Dorpsstraat 432 in Assendelft bij Patrick van der Hoorn.Gezien de huidige situatie moet u dan wel eerst contact met Patrick opnemen en dient u onderstaande regels in acht te nemen.Zie mail 22-03-2020 in onderstaande file.  

Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.  

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Afgelopen maandag 23 maart 2020  voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook  consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen. 

Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren.

Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of  hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites.

Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen.  Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

22 maart 2020  

Coronavirus en onze hobby

Beste leden,

Ook voor onze fokkers gelden de maatregelen om het Coronavirus zo min mogelijk te verspreiden. Daartoe dienen werkzaamheden zoals het halen van voer en afvoeren van vuil strooisel zo lang mogelijk te worden uitgesteld en bij voorkeur zoveel mogelijk in één keer gedaan te worden.
Alle vergaderingen, keuringen en examens zijn uitgesteld.
Tevens moeten we extra voorzorg treffen tijdens het tatoeëren van konijnen. Ook dit dient bij voorkeur uitgesteld te worden. Is dat niet mogelijk, dan adviseert KLN het volgende:

• Werk zo veel mogelijk 1 op 1, ga niet verzamelen.

• Tatoeëer bij voorkeur in de buitenlucht.

• Gebruik als tatoeëerder een kistje, zodat je een konijn alleen (zonder hulp) kunt tatoeëren.

• Houd minimaal 1,5 meter afstand tussen de tatoeëerder en de fokker, die het konijn brengt.

• Breng maximaal 1 konijn tegelijk naar de tatoueertafel. Probeer na het aanraken van het konijn niet aan je gezicht te komen. Konijnen zijn geen infectiebron, maar kunnen wel de besmetting overbrengen van de fokker naar de tatoeëerder of omgekeerd. Neem als aandrager afstand totdat de tatoeëerder klaar is. Daarna neemt de tatoeëerder afstand en kan de aandrager het konijn wisselen.

• Was regelmatig de handen maar vooral na ieder bezoek.

• Gebruik desinfecterende gel of alcohol voor de tang en voor de handen. Indien gel of alcohol niet meer voorradig is, kunt u eventueel spiritus gebruiken.
Bovenstaande adviesen gelden voor als de dierenarts de konijnen komt enten tegen RVHD.
Via de sociale media worden we op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Namens bestuur KLN,
Erna Sanders Secretaris

 

Kom in de kas 2020 is afgelast, in de Zaanstreek beter bekend onder de naam : Agrarische dag.

Landelijke ophokplicht verlengd

Nieuwsbericht | 25-03-2020 | 15:00

De landelijke ophokplicht die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee wordt verlengd. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De ophokplicht zou na vier weken opnieuw beoordeeld worden. Op 6 maart jl. beoordeelde de deskundigengroep dierziekten de situatie en kwamen zij tot het oordeel dat de kans op insleep in Nederland kleiner is dan vier weken geleden.

Op 13 maart jl. is echter een tweede besmet hobbybedrijf in de buurt van Leipzig, Oost Duitsland gevonden. De week daarop, op 21 maart jl., is een besmetting gevonden bij een kalkoenenbedrijf in het Noorden van Duitsland, dicht bij de grens met Groningen. De deskundigen hebben deze bevindingen niet in hun advies kunnen meenemen.

Uit voorzorg wordt de ophokplicht voor commercieel pluimvee daarom verlengd en wordt de situatie over vier weken opnieuw beoordeeld.

Nieuwsbrief Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen

Uitgave 16, extra maart 2020

 Onze zorgen.
In gewone tijden zijn onze zorgen in deze periode van het jaar gericht op het uitkomen en opgroeien van onze jonge duiven. Op dit moment vallen die zorgen echter geheel in het niet bij datgene wat ons nu overkomt. De uitbraak van het coronavirus  dwingt ons tot zorgen van een totaal andere grootte. Veel van onze dagelijkse beslommeringen lijken nu onbelangrijk en het toont daarom de relativiteit van veel van wat wij doen weer eens aan. Dat geldt zeker ook voor onze liefhebberij. Toch kan onze hobby in deze onzekere dagen ook afleiding en troost bieden. Daar mogen we ons bewust van zijn maar het schept ook de verplichting om uiterst voorzichtig om te gaan met onze verantwoordelijkheden vanuit het oogpunt van solidariteit met elkaar. Het is daarom goed en het getuigt van maatschappelijke betrokkenheid dat verenigingen en speciaalclubs hun bijeenkomsten voor de komende weken hebben afgelast, ook al zouden die door minder dan 100 mensen bezocht worden. Hoe het zal gaan met de in- en externe hokbezoeken aan het eind van het voorjaar, weten we nu nog niet maar ook daar zullen we als verenigingen verstandige besluiten in moeten nemen en vooral het zekere voor het onzekere moeten nemen door in geval van twijfel bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Dat geldt ook voor de bond, de NBS. Wij zullen het doorgaan van onze activiteiten ook laten afhangen van de omstandigheden. Gelukkig hebben we een prima website en sinds enkele jaren ook een nieuwsbrief die we aan de meeste van onze fokkers kunnen doen toekomen. Wij zullen daar in de komende tijd, als daar aanleiding voor is, gebruik van maken door het sturen van een extra nieuwsbrief, een bericht op de site, facebook en twitter.  Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het jaarboek en het voorbereiden van de ALV op 13 juni a.s. Wij hopen dat dit de verenigingen eveneens lukt. Wij gaan er voorlopig van uit dat deze op de gestelde datum kan doorgaan, maar zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen in deze. Gelukkig zijn de belangrijkste voorstellen op onze voorjaarsdag van 15 februari al aan u allen gepresenteerd maar het kan natuurlijk zijn dat deze door de indieners nog hier en daar aangepast gaan worden aan de hand van de opmerkingen die toen gemaakt zijn. De meeste andere activiteiten die we onder handen hebben, zijn op een wat lager pitje gezet. Wij hopen dat u daar begrip voor zult hebben. Wij gaan ervan uit dat we het jaarboek met daarin alle bescheiden voor de ALV begin mei naar uw vereniging kunnen toesturen.

Wij wensen u en uw naasten veel sterkte en vooral gezondheid  in de komende weken toe.

Namens het NBS-bestuur

Thom Laming  
Mailadressen en telefoonnummers bestuursleden Thom Laming:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel: 0161 454973 of 0618809068 Dennis Meesters:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel: 06 30414170 Han van Doorn:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    Wim Halsema:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Aad Rijs:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Robert Hoornstra:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tatoeëren 2020

Het tatoeëren in 2020 is dit jaar weer op het bekende adres: Teunis Slagterstraat 3 in Westzaan. Wij beginnen op dinsdag 18 februari 2020 s’ avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.  Het tatoeëren is niet meer om de twee weken, zoals u kunt zien in het schema, maar gewijzigd in “om de drie weken”. Daarnaast zal ik enige tijd afwezig zijn door een heupoperatie en worden de konijnen getatoeëerd door Patrick van der Hoorn en Jan Kersten. Adres blijft Slagterstraat 3

18 februari, 10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 juni, 23 juni, 14 juli, 4 augustus en 25 augustus.                 

Daarna op afspraak. Zorg dat uw dieren op tijd gemerkt worden. Voor grote rassen bij 6 á 7 weken, midden rassen 7 á 9 weken en de dwergrassen bij 9 á 11 2weken. Op deze leeftijd bobben de dieren er het minste last van en groeien de letters / cijfers goed uit. 

                                                                                        W.H.A. van Buuren

Clubkampioenschap Ons Genoegen, konijnen seizoen 2019 - 2020

Eerste Linda Schrama met haar Tan konijnen, totaal 40 punten.

Tweede, Joop Klaver met zijn Hollanders, totaal 38 punten

Derde, Wietze Jongsma met zijn Rode Nieuwzeelanders, totaal 37 punten

Vierde, Martien Schrama met zijn Weners, totaal 36 punten 

Vijfde, Arie Abbing met zijnFranse Hangoren, totaal 31 punten

 

Einduitslag clubkampioenschap Ons Genoegen, hoenders seizoen 2019 - 2020

Eerste plaats, Jan de Ruyter met zijn Sebrights, totaal 40 punten.

Tweede, Reijer Meijsen met zijn Welsumers, totaal 37 punten

Derde, Arie Abbing met zijn Lakenvelders, totaal 32 punten

De diergroepen lach-sierduiven, siervogels en watervogels vallen af door te weinig deelname

De fokkers feliciteer ik  met het behaalde resultaat en wens alle leden veel succes in het komende jaar