ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Laatste Nieuws

Tatoeëren gaat NIET door op 14-05

 

 

Ledenvergadering

 

De aankomende ledenvergadering vindt plaats op woensdag 29 mei, de vergadering start om 20.30. De vergadering vindt plaats in het clubgebouw van de ijsvereniging te Assendelft (achter de Plus). Adres: Dorpsstraat 420 Assendelft.

 

 

Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7,10 en 19), vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

Piet Adema, minister van LNV: “Goed nieuws voor zowel de vrije-uitloopsector als hobbyhouders:  de ophok- en afschermplicht wordt grotendeels weer ingetrokken. De kippen mogen weer naar buiten, wat fijn is voor zowel de kippen als de houders. We blijven de situatie goed monitoren.”

 Tatoeëren 2024

Het tatoeëren van de konijnen wordt bij Patrick van der Hoorn (06-30410608), te Dorpsstraat 432 in Assendelft gedaan. Patrick zal geholpen worden door Sjoerd Bloetjes. Er wordt alleen getatoeëerd tussen 19.00 en 20.00 uur op de volgende dagen:

20 februari

12 maart

2 april

23 april

14 mei

4 juni

25 juni

16 juli

6 augustus

 

Lidmaatschap

 

Indien U uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient U dit voor 1 december schriftelijk aan mij te laten weten. Indien U niet tijdig opzegt, bent U over het kalenderjaar 2024 contributie verschuldigd.

Christa van der Hoorn

Penningmeester 

 
Tevens wil ik hierbij jullie aandacht voor het volgende vragen:
Vanaf heden willen wij u vragen om de contributie voor het lidmaatschap van Ons Genoegen zelf over te maken naar NL79INGB0000641514 t.n.v. Pels- en Pluimveevereniging Ons Genoegen.
Mocht u nog geen contributie over 2023 hebben betaald, dan verzoek ik u dat voor 1 augustus 2023 te doen.
Tarieven:
Lidmaatschap volwassene (vanaf 18 jaar)   Euro 25,00 / jaar
Lidmaatschap jeugd (tot en met 17 jaar)      Euro 12,50 / jaar 

Christa Mulder

Penningmeester