ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

 

Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas
                 
    KONIJNEN   *FRANSE HANGOOR*    
          ZWART BONT MAN  
        F95 23 A. Abbing 8ZX-122 A
*VLAAMSE REUS*   ZG94,5 24 A. Abbing 8ZX-123 A
  HAASKLEUR MAN          
ZG93 1 G. Bloetjes 8ZX-109 A       VROUW  
ZG93 2 G. Bloetjes 8ZX-245 A ZG93,5 25 A. Abbing 8ZX-119 A
ZG93,5 3 G. Bloetjes 8ZX-246 A ZG93 26 A. Abbing 8ZX-232 A
                 
      VROUW   IJZERGRAUW MAN  
ZG93,5 4 G. Bloetjes 8ZX-247 A abs 27 A. Abbing 8ZX-606 C
F95 5 G. Bloetjes 8ZX-248 A          
              VROUW  
  KONIJNGRIJS MAN ZG94 28 A. Abbing 8ZX-607 C
F96 6 S. Noom 8ZX-305 B          
                 
      VROUW *WENER*      
F95 7 S. Noom 8ZX-104 A   BLAUW MAN  
ZG94,5 8 S. Noom 8ZX-306 B ZG93 29 M. Schrama 8ZX-206 A
ZG94,5 9 S. Noom 8ZX-502 C ZG93,5 30 M. Schrama 8ZX-431 B
                 
  BLAUWGRIJS MAN       VROUW  
F95 10 S. Bloetjes 8ZX-214 A ZG94 31 M. Schrama 8ZX-207 A
        ZG93,5 32 M. Schrama 8ZX-209 A
      VROUW ZG94 33 M. Schrama 8ZX-430 B
F95 11 S. Bloetjes 8ZX-225 A ZG93,5 34 M. Schrama 8ZX-433 B
ZG94 12 S. Bloetjes 8ZX-228 A          
                 
  CHINCHILLA MAN *RODE NIEUWZEELANDER*    
abs 13 Jari Kooper 8ZX-203 A/J       MAN  
abs 14 Jari Kooper 8ZX-206 A/J F95 35 W. Jongsma 8ZX-148 A
        ZG93 36 W. Vosse 8ZX-312 B
      VROUW ZG93,5 37 W. Vosse 8ZX-313 B
G91,5 15 Jari Kooper 8ZX-115 A/J ZG93 38 W. Vosse 8ZX-314 B
ZG93 16 Jari Kooper 8ZX-310 B/J ZG94 39 W. Vosse 8ZX-315 B
F95,5 17 Jari Kooper 8ZX-426 B/J ZG94,5 40 W. Vosse 8ZX-316 B
ZG93 18 Jari Kooper 8ZX-427 B/J ZG93,5 41 W. Jongsma 8ZX-437 B
        G91,5 42 W. Jongsma 8ZX-442 B
        G91 43 W. Jongsma 8ZX-443 B
*GROOT LOTHARINGER*   ZG92 44 W. Jongsma 8ZX-538 C
  ZWART MAN ZG94,5 45 W. Jongsma 8ZX-539 C
ZG92,5 19 Comb. v/d Hoorn 8ZX-339 B          
              VROUW  
      VROUW F95 46 W. Jongsma 8ZX-147 A
ZG92,5 20 Comb. v/d Hoorn 8ZX-504 C ZG93 47 W. Vosse 8ZX-218 A
        ZG93,5 48 W. Jongsma 8ZX-320 B
  KONIJNGRIJS VROUW ZG93,5 49 W. Jongsma 8ZX-322 B
ZG94,5 21 Comb. v/d Hoorn 8ZX-231 A          
                 
  MADAGASCAR VROUW *ALASKA*   MAN  
ZG93,5 22 Comb. v/d Hoorn 8ZX-109 A F96 50 W. van Buuren 8ZX-129 A
        F96 51 W. van Buuren 8ZX-130 A
        F95 52 W. van Buuren 8ZX-140 A
        ZG94,5 53 W. van Buuren 8ZX-333 B
Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas
                 
      VROUW *DWERG LOTHARINGER*    
F95,5 54 W. van Buuren 8ZX-144 A   DRIEKLEUR MAN  
F96 55 W. van Buuren 8ZX-145 A ZG92,5 77 Melvin v/d Hoorn 8ZX-516 C/J
ZG94 56 W. van Buuren 8ZX-336 B          
F96 57 W. van Buuren 8ZX-337 B       VROUW  
        F95,5 78 Melvin v/d Hoorn 8ZX-517 C/J
               
*ZWART GRANNEN* VROUW          
F96 58 Sanne Bloetjes 8ZX-330 B/J *KLEURDWERG*    
ZG94 59 Sanne Bloetjes 8ZX-331 B/J   HAASKLEUR MAN  
        ZG94 79 Comb. Knegt 8ZX-435 B
        ZG94,5 80 Comb. Knegt 8ZX-556 C
*BLACK TAN*              
  ZWART MAN       VROUW  
ZG94 60 L. Schrama 8UG-406 B ZG94,5 81 Comb. Knegt 8ZX-434 B
        F95 82 Comb. Knegt 8ZX-436 B
      VROUW          
F95 61 L. Schrama 8UG-408 B   CHINCHILLA VROUW  
ZG93,5 62 L. Schrama 8UG-409 B ZG94 83 Melvin v/d Hoorn 8ZX-515 C/J
ZG93,5 63 L. Schrama 8UG-416 B          
ZG94 64 L. Schrama 8UG-418 B   KONIJNGRIJS MAN  
O 65 L. Schrama 8UG-419 B F95,5 84 Meis Bloetjes 8ZX-254 A/J
                 
              VROUW  
*HOLLANDER*     ZG92,5 85 Meis Bloetjes 8ZX-255 A/J
  DRIEKLEUR            
F95,5 66 J. Klaver 8ZX-518 C   BLAUWGRIJS MAN  
ZG94,5 67 J. Klaver 8ZX-543 C F95 86 Meis Bloetjes 8ZX-555 C/J
                 
  ORANJE     LOTHARINGER ZWART MAN  
ZG94 68 J. Klaver 8ZX-604 C F95 87 Melvin v/d Hoorn 8ZX-705 C/J
                 
  ORANJE GRIJS     LOTHARINGER    
F95 69 J. Klaver 8ZX-605 C     MADAGASCAR MAN  
        ZG92 88 Melvin v/d Hoorn 8ZX-704 C/J
  DRIEKLEUR BLAUW MAN          
ZG94 70 J. Klaver 8ZX-157 A   WIT VAN HOTOT MAN  
        ZG94,5 89 Jan Kerssens 8ZX-567 C
        ZG94,5 90 Jan Kerssens 8ZX-568 C
                 
*NEDERLANDSE HANGOORDWERG*       VROUW  
  ISABELLA MAN F 95 91 Jan Kerssens 8ZX-560 C
F95,5 71 J. Jansen 8ZX-575 C F 96 92 Jan Kerssens 5ZX-580 C
F95 72 J. Jansen 8ZX-576 C ZG93,5 93 Jan Kerssens 8ZX-581 C
ZG93,5 73 J. Jansen 8ZX-579 C ZG92 94 Jan Kerssens 8ZX-582 C
                 
  MADAGASCAR MAN   BRUIN   MAN  
ZG92,5 74 J. Jansen 8ZX-572 C ZG94,5 95 Quincey Kerssens 8ZX-561 C/J
ZG92,5 75 J. Jansen 8ZX-573 C          
G90,5 76 J. Jansen 8ZX-574 C       VROUW  
        ZG92,5 96 Quincey Kerssens 8ZX-562 C/J
        ZG93,5 97 Quincey Kerssens 8ZX-563 C/J
                 
                 
Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas
                 
*REXDWERG*           VROUW  
  CASTOR MAN abs 116 A. Abbing    
F95 98 Melvin v/d Hoorn 8ZX-515 C/J abs 117 A. Abbing    
        abs 118 A. Abbing    
      VROUW abs 119 A. Abbing    
ZG94,5 99 Melvin v/d Hoorn 8ZX-512 C/J abs 120 A. Abbing    
F95 100 Melvin v/d Hoorn 8ZX-514 C/J abs 121 A. Abbing    
        abs 122 A. Abbing    
        abs 123 A. Abbing    
    CAVIA'S   abs 124 A. Abbing    
        abs 125 A. Abbing    
*GLADHAAR*              
  GOUD-AGOUTI MAN          
ZG94 101 Comb. v/d Hoorn       DWERG HOENDERS  
F95 102 Comb. v/d Hoorn            
        *HOLLANDSE KUIFKRIEL*    
      VROUW   ZWART/WIT VROUW  
ZG94,5 103 Comb. v/d Hoorn   ZG94 126 A. Prins    
F95 104 Comb. v/d Hoorn   G92 127 A. Prins    
        abs 128 A. Prins    
  ZILVER-AGOUTI MAN ZG95 129 A. Prins    
ZG93,5 105 Comb. v/d Hoorn            
                 
      VROUW *HOLLANDSE KRIEL*    
ZG94 106 Comb. v/d Hoorn     PATRIJS MAN  
G92 107 Comb. v/d Hoorn   ZG94 130 B. Vingerhoed    
ZG93 108 Comb. v/d Hoorn   ZG93 131 B. Vingerhoed    
                 
  SOLID   VROUW       VROUW  
ZG94 109 Comb. v/d Hoorn   ZG93 132 B. Vingerhoed    
ZG94,5 110 Comb. v/d Hoorn   ZG94 133 B. Vingerhoed    
ZG94 111 Comb. v/d Hoorn   ZG95 134 B. Vingerhoed    
                 
  ZWART VROUW   ZALM   MAN  
ZG93 112 Comb. v/d Hoorn   O 135 B. Vingerhoed    
        O 136 B. Vingerhoed    
                 
    HOENDERS         VROUW  
        O 137 B. Vingerhoed    
        ZG94 138 B. Vingerhoed    
*LAKENVELDER* MAN ZG93 139 B. Vingerhoed    
abs 113 A. Abbing            
abs 114 A. Abbing            
abs 115 A. Abbing   *WELSUMER KRIEL* MAN  
        G92 140 R. Meijsen    
        F96 141 R. Meijsen    
                 
              VROUW  
        ZG93 142 R. Meijsen    
        O 143 R. Meijsen    
                 
                 
                 
                 
Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas Pred. Kooinr. Inzender Oormerk Klas
                 
*SEBRIGHT KRIEL*       EENDEN    
  GOUDZWART GEZOOMD MAN          
ZG94 144 J. de Ruijter   *KWAKER*      
            WIT   VROUW  
      VROUW ZG93 162 A. Prins    
ZG95 145 J. de Ruijter   G92 163 A. Prins    
F96 146 J. de Ruijter   abs 164 A. Prins    
        G91 165 A. Prins    
  ZILVERZWART GEZOOMD MAN          
ZG94 147 J. de Ruijter            
        *SMARAGD EEND*    
      VROUW       MAN  
ZG94 148 J.de Ruijter   G92 166 R. Meijsen    
F96 149 J.de Ruijter   ZG93 167 R. Meijsen    
        ZG95 168 R. Meijsen    
        G91 169 R. Meijsen    
*WYANDOTTE KRIEL*   ZG95 170 R. Meijsen    
  MEERZOMIG ZILVERPATR. MAN ZG94 171 R. Meijsen    
ZG93 150 W. van Buuren            
G92 151 W. van Buuren         VROUW  
        ZG94 172 R. Meijsen    
      VROUW 2e F96 173 R. Meijsen    
G92 152 W. van Buuren   1e F96 174 R. Meijsen    
ZG93 153 W. van Buuren            
                 
        *INDISCHE LOOPEEND*    
*AUSTRALORP*     BONT   MAN  
  ZWART MAN G91 175 Melvin v/d Hoorn   J
O 154 R. Meijsen   G91 176 Melvin v/d Hoorn   J
G92 155 R. Meijsen   ZG93 177 Melvin v/d Hoorn   J
        ZG93 178 Melvin v/d Hoorn   J
      VROUW V90 179 Melvin v/d Hoorn   J
F96 156 R. Meijsen            
ZG94 157 R. Meijsen         VROUW  
        O 180 Melvin v/d Hoorn   J
        ZG93 181 Melvin v/d Hoorn   J
    SIERDUIVEN   V90 182 Melvin v/d Hoorn   J
        V90 183 Melvin v/d Hoorn   J
*POSTDUIVEN*   O 184 Melvin v/d Hoorn   J
  WIT   MAN          
94 158 Melvin v/d Hoorn   J   FOREL   VROUW  
93 159 Melvin v/d Hoorn   J ZG93 185 Comb. v/d Hoorn    
        G92 186 Comb. v/d Hoorn    
      VROUW ZG94 187 Comb. v/d Hoorn    
93 160 Melvin v/d Hoorn   J          
92 161 Melvin v/d Hoorn   J          
                   
                   

 

 HOOFDEREPRIJZEN

Kampioen Konijnen A Klasse   Rode Nieuwzeelander  kooi 35,  fokker W.Jongsma

Kampioen op 1 na A Klasse     Alaska                           kooi 51,  fokker W. vanBuuren  

Kampioen Konijnen B Klasse   Zwartgrannen               kooi 58, fokster Sanne Bloetjes

Kampioen op 1 na B Klasse     Black Tan                      kooi 61, fokster Linda Schrama

Kampioen Konijnen C Klasse   Dwerg Lotharinger        kooi 78, fokker Melvin v.d.Hoorn

Kampioen op 1 na C Klasse     Witte van Hotot             kooi 92, fokker J.Kerssens    

Kampioen Dwerg Hoenders     Sebright                         kooi 149, fokker J.de Ruyter    

Kampioen op 1 na                     Australorp                     kooi 156, fokker R.Meijsen

Kampioen Watervogels             Smaragd                      kooi 174, fokker R.Meijsen

Kampioen Cavia’s                     Gladhaar                      kooi 104, fokster C.v.d.Hoorn

Kampioen Konijnen Jeugd       Dwerg Lotharinger        kooi 78, fokker Melvin v.d.Hoorn

Kampioen op 1 na                    Zwartgrannen               kooi 58, fokster Sanne Bloetjes

Kampioen op 2 na                   Kleurdwerg                    kooi 84,fokster Meis Bloetjes

Kampioen op 3 na                    Vlaamse Reus              kooi 17,fokker Jari Kooper    

Kampioen op 4 na                   Kleurdwerg                    kooi 95, fokster Quincey Kerssens

Kampioen Sierduiven Jeugd     Postduif                        kooi 158, fokker Melvin v.d.Hoorn

Kampioen Eenden Jeugd         Indische loopeend        kooi 181, fokker Melvin v.d.Hoorn