ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Uitslagen Shows

 

Midden-Veluweshow 8-10-2015. Apeldoorn

Hier behaalde J. de Ruijter viermaal predikaat ‘Fraai’ en vijfmaal predikaat ‘Zeer Goed’ met zijn Sebrights

 

Galinova 5-7-2015. Barneveld

J. de Ruijter met zijn Sebrights tweemaal predikaat ‘Fraai’ en negenmaal predikaat ‘Zeer Goed’

R. Meijsen met Welsumer Kriel tweemaal predikaat ‘Zeer Goed’, met Australorp ook tweemaal predikaat ‘Zeer Goed’ en met de Noord-Hollandse Krombek eenmaal predikaat ‘Voldoende’ en eenmaal predikaat ‘Zeer goed’. Met Smaragdeend tweemaal predikaat ‘Fraai’, eenmaal predikaat ‘Zeer Goed’ en eenmaal predikaat ‘Onvoldoende’. De fraaiste gedomestiseerde watervogel was een Smaragdeend van R. Meijsen. 

 

Wieringerlandshow 7 & 8 november 2015

Deze show werd zoals we gewend zijn weer gehouden in manege De Wironruiters, te Hyppolitushoef. Er werden op deze show ruim 520 dieren ingezonden. Van Ons Genoegen 76 dieren door 14 leden, met de volgende resultaten.

 

Konijnen U F Zg G V O Tot.
W. van Buuren Alaska     2 1     1
W. Jongsma Rode Nieuw-Zeelander     5 1   2 8
J. Klaver Hollander   1 4     1 6
Comb. Knegt Belgische Haas   3 2       5
Comb. Noom Vlaamse Reus   4         4
W. Oosterwal Pool Roodoog   3 7       10
L. Schrama Tan   2 3       5
M. Schrama Wener     2 4     6
Hoenders              
M. Schrama Rijnlander     2       2
Dwerghoenders              
R. Meijsen Australorp     1       1
  Welsumer     2       2
J. de Ruijter Sebright   1 5     1 7
M. Schrama Rijnlander-kriel     3       3
Watervogels              
R. Meijsen N-H Witborst   1 1       2
  Smaragdeend   1 3       4
Thijs de Wit Streichereend   2 5 1     8

De fraaiste gedomestiseerde watervogel was een Smaragdeend van Reijer Meijsen.

Van de ingezonden konijnen was één van de vier fraaie Vlaamse Reuzen van Sjaak Noom de terechte winnaar.

Al met al prima resultaten van Ons Genoegen, proficiat voor de winnaars!

  

Waterpoortshow Sneek, 19-20-21 November

De leden van Ons Genoegen zonder bij deze show 45 dieren in, met de onderstaande resultaten:

Konijnen   U F Zg G V O Tot.
S. Bloetjes Vlaamse Reus   2         6
Quincy Kerssens Kleurdwerg Bruin     2       2
  Pool Roodoog     1       1
J. Kerssens Kleurdwerg Hotot     2     1 3
W. Oosterwal Pool Roodoog   5 5       10
                 
Dwerghoenders                
R. Meijsen Welsumer   1         1
  Australorp   1 3       4
J. de Ruijter Sebright   1 8       9
Watervogels                
Thijs de Wit Streichereend   2 3       5
R. Meijsen N-H krombek   3 1       4

Fraaiste Konijn in de C-klasse: S. Bloetjes met een Vlaamse Reus.

Fraaiste Dwerghoender: J. de Ruijter met een Sebright.

Mooiste collectie watervogel: Thijs de Wit

 

 

Provinciale Bondshow 11-12-13 December in Winkel

Deze show werd weer gehouden in de Niedorphal, te Winkel. Een mooie tentoonstelling met een inzending van ruim 800 dieren. Vijfentwintig leden van Ons Genoegen zonder hier 141 dieren in, waarvan de resultaten hieronder te zien zijn.

Konijnen   U F Zg G V O Tot.
A. Abbing Franse Hangoor     2       2
Comb. Bloetjes Vlaamse Reus   2 9 1     12
W. van Buuren Alaska   3         3
J. Klaver Hollander   1 3 1   1 6
Lindsey v.d. Hoorn Kleurdwerg     3     1 4
R. Hopman Kleurdwerg   1 1 1   1 4
J. Jansen Ned. Hangoordwerg     1 3     4
W. Jongsma Rode Nieuw-Zeelander   1 5 2     8
Comb. Knegt Belgische Haas   2 5       7
Jari Kooper Vlaamse Reus   1 4       5
Comb. Noom Vlaamse Reus   3 1       4
W. Oosterwal Pool Roodoog   6 4       10
L. Schrama Tan     2 4     6
M. Schrama Wener     1 5   1 7
Cavia
Comb. v.d. Hoorn Gladhaar agautti     3       3
R. Hopman Borstelhaar   1 1       2
Hoenders
J. de Wit Assendelfter     4 2     6
A. Abbing Lakenvelder     4   1   5
Dwerghoenders
R. Meijssen Welsumer     3       3
  Australorp     2       5
J. de Ruijter Sebright   2 4       6
W. van Buuren Wyandotte     2 1     3
Comb. v.d. Hoorn Indische Vechthoen     2 1     3
Watervogels
Thijs de Wit Streichereend   3 3        
J. Harrewijnen Mandarijneend   2 2 1   2 Dis  
Siervogels
Comb. v.d. Hoorn Europese Patrijs       1     1
  Chukar Patrijs       1     1
  Steen Patrijs       1     1
  Japanse Kwartel   4 1 1     6
  Birmatortel     1       1
Melvin v.d. Hoorn Japanse Kwartel     1 2     3

Comb. Noom: Kampioen Konijnen met een Vlaamse Reus

Ron Hopman: Fraaiste Dier B-klasse met een Kleurdwerg

Reijer Meijsen: Fraaiste Gedomesticeerde watervogel met een Smaragd

Thijs de Wit: Fraaiste op één na met een Streichereend, tevens fraaiste van de jeugd.

Comb. v.d. Hoorn: Fraaiste Siervogel met een Japanse Kwartel.

Melvin v.d. Hoorn: Fraaiste Siervogel jeugd met een Japanse Kwartel.

Jari Kooper: Fraaiste Konijn jeugd op één na met een Vlaamse Reus.

Tevens won Ons Genoegen de twee KLN prijzen voor hoogste aantal punten bij de ‘Haren en de Veren’. Ons Genoegen deed het weer fantastisch goed, proficiat!           

                                                                                                                     

W.van Buuren

Een mooi succes was er voor de vereniging op de provinciale tentoonstelling in Winkel waar wij, in competitie met zuster verenigingen, eerste werden bij de KLN veren bokaal en haren bokaal.

Bij de veren bokaal waren het de onderstaande leden welke voor dit mooie resuultaat zorgden.

Jan de Ruyter met een Sebright, zilver zwartgezoomd

Jan de Wit met een Assendelfter, citroenpel

Thijs de Wit met een Streichereend, donker wildkleur

Reijer Meijsen met een NH Krombekeend, donker wildkleur

Willem van Buuren met een Wyandotte, meerzomig patrijs

Patrick van der Hoorn met een Japanse kwartel, bruin wildkleur

 

en bij de haren bokaal waren dit onze Ons Genoegen leden

Sjaak Noom met een Vlaamse Reus, ijzergrauw

Sjoerd Bloetjes met een Vlaamse Reus, blauw grijs

Rie en Wim Knegt met een Belgische Haas

Joop Klaver met een Hollander, oranje

Lindsey van der Hoorn met een kleurdwerg

Willem van Buuren met een Alaska 

 

Topshow 13 februari 2016

Deze show werd gehouden door Winkel en Omstreken. Locatie; een grote landbouwschuur van familie van der Steen, te Nieuwe-Niedorp. Er waren 269 dieren ingestuurd. Elk dier werd gekeurd door twee keurmeesters. Van Ons Genoegen hadden 9 leden 45 dieren ingestuurd. De uitslagen waren als volgt:

Konijnen

Comb. Knegt met Belgische Haas: 1 dier F/Zg, 2 dieren Zg/Zg
W. van Buuren met Alaska: 2 dieren F/Zg
L. Schrama met Tan: 1 dier met F/Zg, 3 dieren Zg/Zg, 1 dier Zg/G
Klaver met Hollander: 1 dier met F/F, 1 dier F/Zg, 5 dieren Zg/Zg
Comb. Knegt met Belgische Haas: 1 dier Zg/Zg, 2 dieren Zg/G
W. Oosterwal met Pool Roodoog: 1 dier F/F, 3 dieren F/Zg, 6 dieren Zg/Zg
R. Meijsen met Welsumer: 1 dier F/Zg, 2 dieren Zg/Zg
R. Meijsen met Australorp:  1 dier F/Zg, 1 dier Zg/G
B. Vingerhoed met Hollandse Kriel: 1 dier F/F, 5 dieren Zg/Zg

 

Watervogels

R. Meijsen met Noordhollandse Krombek:   2 dieren F/F
R. Meijsen met Smaragdeend: 2 dieren F/F

       

Het was een gezellige maar koude dag. Na de prijsuitreiking werden de dieren om 3 uur uitgekooid en waren we mooi optijd weer thuis.

W. van Buuren

Championsshow 21-23 januari 2016

 

Deze show werd weer gehouden te Nieuwegein in de Beursfabriek, met een inschrijving van 6985 nummers, iets meer dan vorig jaar. Veel bezoekers natuurlijk, vooral op de zaterdag. Er werden zoals gewoonlijk weer veel dieren verkocht. Ook naar het buitenland, zoals naar Frankrijk, Engeland en Duitsland. Van Ons Genoegen stuurden  12 leden 52 dieren in.

Konijnen U F Zg G V O Tot.
S. Bloetjes Vlaamse Reus 1 3 4
W. van Buuren Alaska 2 1 3
L. Schrama Tan 1 1 2 4
Comb. Knegt Belgische Haas 2 1 1 4
Kleurdwerg 1 1 1 3
Comb. Noom Vlaamse Reus 3 3
Comb. Kerssens Kleurdwerg Hotot 2 2
Cavia’s
R. Hopman Borstelhaar 1 2 2 5
Dwerghoenders
R. Meijssen Australorp 2 3
J. de Ruijter Sebright 7 2 11
Watervogels
R. Meijssen NH-Witborst 2 2
Smaragdeend 2 1 3
Thijs de Wit Streichereend 3 1 1 5
52

 

Noordshow 6-9 januari 2016

 

Deze nationale show werd voor het tweedemaal gehouden in de TT-hal in Assen. Zaterdag ben ik met de voorzitter Reijer Meijsen naar de show geweest. De wegen waren goed bereikbaar, integenstelling tot het begin van de week tijdens het inkooien. Veel bezoekers en fokkers op deze dag. Goede temperatuur voor mens en dier, en alle dieren stonden in één grote hal. Met een inzending van 8500 nummers (600 minder dan vorig jaar) was het een prachtige show. Van Ons Genoegen werden door 12 leden 89 dieren ingestuurd met de volgende resultaten.

Konijnen U F Zg G V O Tot.
A. Abbing Franse Hangoor 3 3
Comb. Bloetjes Vlaamse Reus 2 9 1 12
Comb. Noom Vlaamse Reus 2 2
Comb. Kerssens Kleurdwerg Hotot 2 2 1 5
Cavia’s
Comb. V.d. Hoorn Gladhaar 1
Borstelhaar 1 1 1 3
Hoenders
A. Abbing Lakevelder 1 2 3
J. de Wit Assendelfter 4 1 5
Dwerghoenders
Comb. V.d. Hoorn Indische Vechthoen 2 2
R. Meijsen Welsumer 2 2
Australorp 2 2
J. de Ruijter Sebright 2 9 11
Siervogels
Comb. V.d. Hoorn Japanse Kwartel 1 5 6
Californische Kuifkwartel 2 2
Blauwschubben Kwartel 1 1 2 4
Chukarpatrijs 5 1 6
Birmatortel 2 2
Watervogels
R. Meijsen NH-Witborst 1 2 3
Smaragdeend 1 3 1 5
T. de Wit Streichereend 4 1 5
J. de Wit Streichereend 2 1 3
89