Historie

Ledenvergadering

De aankomende ledenvergadering vindt plaats op woensdag 29 november, de vergadering start om 20.30. De vergadering vindt plaats in het clubgebouw van de ijsvereniging te Assendelft (achter de Plus). Adres: Dorpsstraat 420 Assendelft. 

Uitslagen Zaanstadshow 2023 

De Zaanstadshow was weer zoals vanouds prima georganiseerd door het stichtingbestuur. Er was door het gehele weekend veel publiek en de dieren behaalde mooie predicaten in manage de Delft in Assendelft. De predicaten van de leden van Ons Genoegen kunt u vinden onder:TENTOONSTELLINGEN, Zaanstadshow 2023. Jammer genoeg ontbraken de gevederde dieren (behalve duiven) vanwege de vogelgriep. Hopelijk zien we deze dieren weer snel op de show. Eigen lid Sjaak Noom behaalde een U met zijn Vlaamse Reus en werd daarme kampioen van de konijnen. Meis Bloetjes werd met haar kleurdwerg kampioen in de jeugd. Ruud Dokter had met een F-96 de fraaiste sierduif. En Melvin van der Hoorn werd met zijn Cauchois duif kampioen in de jeugd.

Foto's van de Zaanstadshow zijn te vinden onder het kopje FOTO'S, Zaanstadshow 2023.

     Zaanstadshow 2023        
          kooi  
  OG 1 Fraaiste konijn         Vlaamse Reus Sjaak Noom 16  
  OG 2 Fraaiste konijn op 1 na Alaska W. van Buuren 62  
  OG 3 Fraaiste konijn op 2 na Tan Linda de Ruyter 91  
  OG 4 Fraaiste konijn C klasse Tan Linda de Ruyter 96  
  OG 5 Fraaiste konijn C klasse op 1 na Kleurdweg Meis Bloetjes 149  
  OG 6 Fraaiste konijn Jeugdlid Kleurdweg Meis Bloetjes 145  
  OG 7 Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na  Lotharingerdwerg Melvin van der Hoorn 108  
  OG 17 Fraaiste sierduif Cauchois Melvin van der Hoorn 173  
             

Jongdierendag 

De jongdierenkeuring op vrijdagavond 6 oktober in het clubgebouw van de IJsclub was een groot succes. De keuring was een alternatief voor de eerder afgelaste jongdierendag. Een inzender stuurde maximaal 5 dieren in, de dieren werden uit de kist gehaald, gekeurd en daarna terug geplaatst in de kist. Totaal waren er 65 konijnen met alle fokkers aanwezig. De dieren waren van mooie kwaliteit en de sfeer was goed. De keurmeesters Rob Pronk en Bart van der Vlis waren hier mede debet aan, alles in een ongedwongen sfeer. De avond werd met een kleine prijsuitreiking en een drankje afgesloten. Dank aan Christa,Sjoerd en Patrick voor de organisatie.  

Thuiskeuringen zijn mogelijk was de mededeling welke wij via de KLN ontvingen op 31 augustus.Na overleg binnen het bestuur besloten om hier actief op in te zetten, zowel bij de watervogels als bij de hoenders. De keuring voor de watervogels was een succes, samen met de twee watervogelfokkers (Reijer en Melvin) en Koos van Loe werd een leuke dag gemaakt. Er was geen haast dus genoeg tijd om even een praatje te maken en van elkaar te leren. Kortom een leuke en eigenlijk ook bijzondere ervaring "op eigen erf keuren". De keurmeester en watervogel liefhebbers waren zeer enthousiast.

Ook de thuiskeuring van de hoenders was een succes. De hoenderfokkers kwamen bijeen om elkaars dieren te aanschouwen, tegelijkertijd keurde de keurmeester de dieren. Ook vandaag kon men een praatje met elkaar maken en van elkaar leren, er hing dan ook een goede sfeer en er werd een leuke dag van gemaakt. Kortom waren de thuiskeuringen een succes en een mooi alternatief, maar natuurlijk zien we de watervogels en hoenders het liefst tussen de konijnen en duiven op de show.
 
De foto's van de Jongdierendag en de thuiskeuringen zijn te vinden onder het kopje FOTO'S, Jongdierendag 2023.

Tatoeëren 2023

Tatoeëren is bij Patrick van der Hoorn, Dorpsstraat 432 in Assendelft. Patrick zal geholpen worden door Sjoerd Bloetjes. Er wordt alleen getatoeëerd tussen 19.00 en 20.00 uur op de volgende dagen: 21 februari, 14 maart, 4 april, 25 april, 16 mei, 6 juni, 27 juni, 18 juli. Na 18 juli wordt er alleen nog getatoeërd op afspraak, bel hiervoor naar Patrick (06-30410608).

Alternatieve jongdierendag

Beste Leden, 

Helaas hebben wij zaterdag 9 september de geplande Jongdierendag af moeten zeggen in verband met de hoge temperaturen. 
Om toch wat voor onze leden te organiseren en om te weten wat er gefokt is dit jaar, willen wij een alternatieve Jongdierendag houden op vrijdagavond 6 oktober in het clubgebouw van de IJsclub.
Graag jullie inschrijving voor 20 september doorgeven.  
Groetjes, 
Patrick, Sjoerd en Christa

Het lobbyen via diverse kanalen, waaronder KleindierNed heeft z’n vruchten afgeworpen. Demissionair minister Piet Adema heeft bekend gemaakt dat het bezoekersverbod voor de hobbyhouder is opgeheven. Dat betekent dat o.a. thuiskeuringen weer mogelijk zijn. 

 Lees verder het laatste nieuws over de vogelgriep op de website van Kleindierliefhebbers Nederland. 

Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze ledenvergadering op DONDERDAG 24 augustus om 20:00 UUR in het clubgebouw van de ijsclub / muziekvereniging te Assendelft.   

Mededeling Rijksoverheid op 1-12-2022

Landelijke sturing op vogelgriep in wilde vogels

Minister Piet Adema: “De huidige vogelgriep-situatie heeft ook grote gevolgen voor de wilde vogels in de natuur. Daarbij is het van belang dat de kadavers van dode wilde vogels ook zo goed mogelijk verwijderd worden waar dat kan. Momenteel is niet altijd duidelijk wie daarvoor aan de lat staat. Het is naar mijn mening belangrijk dat er regionale coördinatie komt, zoals dat er in Fryslân ook is.”

De veiligheidsregio van Fryslân is voor het ministerie van LNV een goed voorbeeld van hoe het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep regionaal op een structurele manier georganiseerd kan worden. Die regie hoeft niet altijd bij een veiligheidsregio te liggen, ook provincies of gemeentes kunnen die regie oppakken. De landelijke werkgroep zal er op sturen dat dit in het hele land zoveel mogelijk opgepakt wordt en zal ook de landelijke leidraad die LNV vandaag heeft gepubliceerd verder uitwerken en optimaliseren.

Ledenvergadering

De augustus vergadering zal gehouden worden op maandag 29-08-2022 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsvereniging / muziekverening Crescendo. Aan de Dorpsstraat 420 in Assendelft achter de COOP. Tevens zal de komende jongdierenkeuring besproken worden. Vraagprogramma staat onder kopje TENTOONSTELLINGEN - Jongdierendag - Jongdierendag 2022

 Bestuursvergadering op 22-08-2022 om 20.30 uur 

 

Enten kippen afgelast

Beste leden, (kippen fokkers zijn ingelicht)
Gisteren heeft het bestuur besloten morgen,24-08-2022, niet te enten 
Reden zijn o.a.
- het vaccin wat wij al jaren gebruiken is ongevoelig voor de heersende vogelgriep
- er worden geen shows gehouden, bij vrijgave kunnen wij zeer snel inspelen
- kosten vaccin/dierenarts 
groet Reijer
 

Konijnen enten 2023

Het enten van de konijnen is op ZATERDAG 20 AUGUSTUS. Ik verwacht dat de dierenarts  om 9.00 uur start. Begin augustus wordt er met u, konijnen liefhebbers, contact gezocht. Alle dieren worden geënt met Eravac (RHD2). 1 jaar bescherming.
Kosten 2022: Voorrijdkosten per adres € 20,00. Eravac per dier € 3,00. Maakt u a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van verzamelplaatsen. Wanneer de de dierenarts arriveert moet u het volgende adres even bellen.  
 
Met vriendelijke groet,
Reijer Meijsen 
 

Tatoeëren 2022 

Het tatoeëren in 2022 is bij Patrick van der Hoorn, Dorpsstraat 432 in Assendelft. Patrick zal geholpen worden door Jan Kerssens of Sjoerd Bloetjes. Er wordt alleen getatoeëerd tussen 19.00 en 20.00 uur op de volgende dagen: 1 maart, 22 maart, 12 april, 3 mei, 24 mei,14 juni, 5 juli, 26 juli, 16 augustus, 6 september en 27 september. Na 27 september alleen op afspraak.

Ledenvergadering

De Algemene jaarvergadering zal gehouden worden op 29-08-2022 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsvereniging / muziekverening Crescendo. Aan de Dorpsstraat 420 in Assendelft achter de COOP.  

Situatie vogelgriep per 8-08-2022

Onze hobby dieren fokken, onze leden, kleindierliefhebbers, blijven in de greep van virussen. Zeker het vogelgriepvirus blijft vooral onze leden met dieren met “veren” teisteren.

Sinds de laatste uitbraken bij bedrijfspluimvee in Oudleusen (Overijssel) met hoog ziekteverwekkende stammen van het AI virus kan de Minister op advies van het expertteam van de overheid niets anders beslissen, dan dat wij allen in Nederland moeten proberen om het vogelgriepvirus niet te verspreiden. Ter vermijding van verspreiding moeten ook onze leden KLN grote verantwoording dragen. Het virus is in vele wilde vogelbestanden met “veren” aanwezig. De media melden regelmatig dode vogels bij ooievaars in De Wijk, bij eenden in het hele land, bij ganzen in waterrijke gebieden door het gehele land, bij sternen in het waddengebied, aan de Zeeuwse kust vele zeevogels en ook in het buitenland is het niet rustig.

Gelukkig zorgt onze overheid samen met o.a. de leden van KLN en de verenigingen aangesloten bij KleindierNed voor een goede aanpak in de bestrijding van AI vogelgriep in Nederland.  De verspreiding proberen we  met minimale maatregelen bij de gehouden dieren tegen te houden. Goede screening in de vorm van melden bij verdachte gevallen, onderzoek op aanwezigheid van virus door bloed en swabonderzoek, snelle afscherming en ophokken van de gehouden vogels, ruimen van de aangetaste vogels en helaas verbod op het houden van tentoonstellingen en samenkomsten van AI gevoelige vogels zijn de voornaamste maatregelen. Hygiënemaatregelen blijft belangrijk en één daarvan is het landelijke bezoekersverbod aan locaties, waar AI gevoelige vogels gehouden worden. Onze eigen verantwoording blijft zo toch de belangrijkste maatregel. We zien in het buitenland veel meer uitbraken dan in ons dichtbevolkte land met vele groene weides, watergangen en vele wilde AI gevoelige vogelsoorten.

Wel zien we enige mogelijkheden voor onze KLN leden om toch met de hobby bezig te blijven.

Het is zeker toegestaan om:

 • Tentoonstellingen of jongdierdagen te houden met “haren” konijnen, cavia’s en kleine knagers en oorspronkelijke duiven en sierduiven. (kantteken: in heel Nederland is een tentoonstellingsverbod voor AI gevoelige dieren en extra geldt nog, dat binnen de 10 km gebieden rondom een uitbraak GEEN VOGELS vervoerd mogen worden en daarom oorspronkelijke duiven/sierduiven niet toegestaan zijn om te vervoeren of tentoonstellen) Wel mag binnen de 10 km gebieden rondom een uitbraak met vogelgriep, de tentoonstelling met “haren” gewoon doorgaan.
 • Eierkeuring
 • Digitale keuring
 • Verenkeuring, waarbij alleen veren gekeurd kunnen worden en niet de dieren zelf.
 • Dierenverblijven keuren, waarbij een foto of tekening van een dierenverblijf of fysiek lege dierenverblijven gekeurd kunnen worden
 • Lezingen samen met experts of met keurmeesters
 • Keurmeester op afstand laten keuren via een digitale verbinding met de fokker

Met AI gevoelige gehouden vogels worden bedoeld:

 • hoenders, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, parelhoenders;
 • watervogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen , steltlopers, meeuwen, sterns;
 • loopvogels, zoals struisvogels, emoes, nandoes, casuarissen, kiwi’s, tinamoes.

We hebben te maken met gebieden, ofwel regio’s. in bepaalde regio’s is het afschermplicht en ophokverbod opgeheven. Vooral regio’s aan de grensgebieden worden hier benoemd door de overheid. Onze AI gevoelige hobbypluimvee mag daar weer vrij rondlopen.

Daarnaast hebben we toezichtsgebieden. Dit zijn gebieden rondom een uitbraak van vogelgriep.  Een gebied bestaat uit 3 zônes: 1 km, 3 km en 10 km rondom de uitbraak. In deze 10 km mag er niets met vogels gedaan worden: geen transport,  geen tentoonstellingen met vogels en daarom ook geen sierduiven of oorspronkelijke duiven. Wel mag een fokker met konijnen, cavia’s en kleine knagers vanuit dit 10 km gebied naar een tentoonstelling buiten het 10 km gebied gaan. Ook mag de fokker, die zowel AI gevoelige dieren en “haren” dieren heeft, met de “haren” dieren naar een tentoonstelling buiten het 10 km gebied gaan.

Landelijk gelden nog meer maatregelen. Er is naast een landelijk tentoonstellingsverbod ook een landelijk bezoekersverbod. Dit houdt in, dat het niet toegestaan is om bijvoorbeeld een jongdierendag met AI gevoelige dieren te houden. Ook mogen geen bezoekers bij afgeschermde risicovogels  in de buurt komen. Dit houdt in, dat fokkers van pluimvee niet bij elkaar op bezoek mogen gaan om naar de kippen te gaan kijken of te keuren.

Om goed op de hoogte te blijven, kijk op de site van het ministerie van LNV en zoek naar vogelgriepdossier: www.rijksoverheid.nl en op onze site www.kleindierliefhebbers.nl .

Of lees het KleindierMagazine, waarin nieuwe maatregelen genoemd zullen worden.

Namens het Bestuur KLN,

Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden

 

 

 Vogelgriep: Situatie per 6-06-2022 

Elke paar weken komt een groep deskundigen  bij elkaar om de feiten en waarnemingen omtrent de actualiteit vogelgriep situatie te  bespreken. Deze deskundigengroep brengt daarna advies uit naar het Ministerie LNV. De minister geeft aan hoe de regelgeving en handhaving zal blijven gelden voor de komende periode. Men is op zoek naar mogelijkheden om van enkele regio’s de ophokplicht en afschermplicht op te heffen. Vooralsnog wordt het risico voor AI vogelgriep te hoog ingeschat. Over enkele weken komt er een nieuw advies en mogelijk worden dan enkele regio’s vrijgegeven voor ophokplicht en afschermplicht. Ook wordt hierbij de situatie omtrent bijeenbrengen van vogels en het tentoonstellen of showen meegenomen.

Lees het verslag van de deskundigencommissie. Steeds meer vogelsoorten worden getroffen door dit AI virus, wat zich wereldwijd blijft verspreiden. Daarom kan de minister niet anders beslissen als dat het bijeenbrengen van vogels voor wedstrijden of tentoonstellingen de komende tijd nog steeds niet toegelaten is. Het blijft te riskant om bestaande maatregelen op te heffen.

Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden.

De afbeelding hieronder geeft de regiobegrenzing iets duidelijker weer dan de afbeelding in het verslag.

 

Bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen van zaterdag 12-02-2022

Zaterdag 12 maart waren alle verenigingen, speciaal clubs en commissies uitgenodigd om mee te praten, denken over het showen van AI gevoelige diergroepen.

Door de vogelgriep wordt het steeds moeilijker om een show voor de veren te organiseren en zien en horen we dat men de tentoonstelling naar voren wil halen of alleen een show wil organiseren voor de haren. Het bestuur was daarom van mening om het heft in eigen hand te nemen en hiervoor een middag te organiseren zoals beloofd was op de Diertechnische Raad en Raad van Advies.

Er waren ongeveer 68 personen aanwezig. We hebben de zaal opgedeeld in 3 groepen. Er waren een paar stellingen waarmee iedere groep mee aan de slag kon gaan en zijn of haar mening hierover kon geven. Na 20 minuten kwamen we weer bijeen om de stelling te bespreken vervolgens kwam de volgende stelling en zo werd de middag gevuld. De sfeer was erg goed te noemen en hebben we een paar stapjes kunnen maken.

Uit de groep is een partij naar voren gekomen en heeft aangegeven dit jaar de Bondsshow veren te willen organiseren in het eerste weekend van oktober 2022. Het bestuur zal met deze partij in gesprek gaan om te kijken hoe een en ander vormgegeven kan worden. Zodra we hierover meer weten zullen wij u hierover informeren.  Voor deze Bondsshow gaan we ook drie categorieën in het leven roepen nl.

 1. Groep jonge dieren (2022),
 2. Groep jaarlingen 2021 en
 3. De groep oude dieren (2020 en ouder).

We zullen in gesprek gaan met de keurmeesters hoe zij om moeten gaan met de keuringen en er zullen gesprekken komen met de speciaalclubs. De vraag op hoelang de Bondsshow zou moeten duren kwam sterk naar voren dat men graag donderdag wil inkooien, vrijdag keuring en zaterdag de sluiting. Dit is natuurlijk ook aan de organiserende partij hoe zij hiermee om wil gaan. Afgesproken is om de verenigingsshows de mogelijkheid te bieden een open show te zijn zodat ook fokkers uit de omgeving in kunnen sturen zonder lid te moeten zijn van die vereniging. We zien graag dat de verenigingen meer gaan samenwerken.

Voor de daaropvolgende jaren zal een concreet plan gemaakt moeten worden.

De Bondsshow voor de haren blijft bij Dierenparade Noordshow.

Het bestuur van KLN.

 

 

Onderstaande ledenvergadering gaat dit jaar NIET door. De reden zijn de de nieuwe coronamaatregelen en het vervoersverbod in en rondom Assendelft vanwege de vogelgriep. 

 

Beste leden. Uitnodiging ledenvergadering.

De november vergadering zal gehouden worden op maandag 29-11-2021, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw van de ijsvereniging / muziekvereniging. Aan de Dorpsstraat 420 in Assendelft achter de COOP.

 
 
De Hoofdereprijzen Clubshow Ons Genoegen ondergebracht bij de Zaanstadshow op 30 en 31 oktober 2021staan vermeld onder: Tentoonstellingen: Zaanstadshow: Uitslagen Zaanstadshow 2021 
 Groot succes voor onze ere voorzitter de W.H.A van Buuren. Zijn winnende Alaska ontving het hoogste predicaat een U
 

De jaarvergadering zal gehouden worden op 23-08-2021 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsvereniging / muziekverening Crescendo. Aan de Dorpsstraat 420 in Assendelft achter de COOP. Tevens zal de komende jongdierenkeuring besproken worden.

 Bestuursvergadering op 16-08-2021 om 20.30 uur

 

KONIJNEN ENTEN 2021 

Het enten van de konijnen is NIET op ZATERDAG 21 AUGUSTUS maar gaat naar vrijdag  6 augustus en zaterdag 7 augustus. Het verzoek is om zoveel mogelijk op vrijdag dieren te enten. Helaas is de dierenarts verhinderd op 21-08.Dit jaar gaat de organisatie via de vereniging Nut en Genoegen uit Wieringen met mij, Reijer Meijsen, als tussen persoon. Alle konijnen liefhebbers ontvangen komende week een verzoek om opgave te doen van het aantal te enten dieren, ook via mij. De volgende entdag wordt begin 0ctober en kan alleen via de vereniging Nut en Genoegen  
Alle dieren worden geënt met Eravac (RHD2). Kosten 2021: Voorrijdkosten per adres € 20,00. Eravac per dier € 3,00. Maakt u a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van verzamelplaatsen. Wanneer de de dierenarts arriveert moet u het volgende adres even bellen. 
 
Met vriendelijke groet,
Reijer Meijsen  

Bron KLN-Nederland

De ziekte bij de konijnen heerst nog steeds. Wel is een nieuw vaccin geregistreerd ter bescherming tegen het type RVHD type 2.Voor de actieve immunisatie van konijnen vanaf de leeftijd van 5 weken ter vermindering van de mortaliteit en de klinische verschijnselen van myxomatose en rabbit haemorrhagic disease (RVHD)veroorzaakt door klassiek RVHD virus (RHDV1) en RVHD type 2 virus (RHDV2) is nu geregistreerd het vaccin nobivac Myxo-RHD plus. Het vaccin geeft na ongeveer 3 weken na toediening door de dierenarts bescherming gedurende 1 jaar lang.Tegen RVHD2 blijft ook beschikbaar Eravac en Filavac vhd k c+v. Één van deze 3 vaccins worden door de dierenarts gebruikt om de verplichte enting bij konijnen voor de tentoonstelling uit te voeren. Bij een enting op een jonge leeftijd dient later het konijn nogmaals geënt te worden om de bescherming optimaal en langdurig te behouden. Het entformulier is te downloaden via de site van KLN.

Harry Arts

Dieraangelegenheden

Nieuwe wet dieren. Deze kan grote gevolgen hebben voor onze hobby. Heel zwart wit betekend dit o.a.:  Konijnen mogen niet meer in een hok gehouden worden maar moeten kunnen graven in de grond. Vogels mogen niet meer in kooitjes gehouden worden maar moet echt kunnen rond vliegen. Kippen moeten een uitloop ren hebben en eenden moeten continue beschikken over zwem water.

KleindierLiefhebbers Nederland heeft kennis genomen van de aangenomen wijziging in de Wet dieren, die begin 2023 van kracht zal worden. Door de Partij voor de Dieren is dit amendement ingediend. Een meerderheid van de Tweede kamer heeft ingestemd met het ingediende amendement. Dit amendement had niemand kunnen voorzien. Het wijzigingsvoorstel is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen.

De minister van LNV gaat zich nu buigen hoe het wijzigingsvoorstel zal uitwerken voor het houden van dieren. In het kort geeft de Wet dieren aan, dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitvoeren en dat het niet toegestaan is om dieren te fokken, die aan hun huisvesting aangepast moeten worden. De vraag is ook of dieren hun natuurlijk gedrag wel moeten vertonen of hebben ze daar duidelijk behoefte aan.

Al jarenlang heeft KLN zich ingezet om hun diergroepen als pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knagers en sier- en watervogels zo te houden, dat de dieren voldoen aan de vrijheden, waarop ze recht hebben. Samen met de overkoepelende organisatie van bonden die kleindieren houden, KleindierNed, worden steeds oplossingen gevonden in overleg met de politiek om te komen tot  het houden van onze kleindieren. Daarbij worden regelmatig deskundigen van onafhankelijke instanties ingeschakeld, zoals de WUR en de faculteit diergeneeskunde.

KLN en KleindierNed zijn graag bereid om samen met de minister en leden van de tweede kamer houderijrichtlijnen, indien nodig, verder te ontwikkelen. Dierenliefhebbers houden van hun dieren en net als Kleindierliefhebbers blijven we onze hobby uitoefenen.

Hoofdbestuur KLN. 2 juni 2021.

 Tatoeëren 2021 

Het tatoeëren in 2021 zal plaats vinden bij Patrick van der Hoorn, Dorpsstraat 432 in Assendelft. Patrick zal geholpen worden door Jan Kerssens of Sjoerd Bloetjes. .U dient eerst wel te bellen met Patrick voor een afspraak en u dient zich te houden aan alle corona maatregelen welk vermeld staan in de tab Historie. Tel. nr. van Patrick is: 06-30410608. Datum van enten zijn: 16 februari, 9 maart, 30 maart, 20 april, 11 mei, 1 juni, 22 juni, 13 juli, 3 augustus en 24 augustus.

De Algemene Ledenvergadering van mei wordt doorgeschoven naar augustus, met een vergelijkbare agenda als in augustus 2020.     Het is niet anders, Wij kunnen wel wachten op mogelijke versoepelingen maar willen niet op het laatste moment een beslissing nemen waardoor leden mogelijk de vergadering niet kunnen bezoeken. Het zou wel erg fijn zijn wanneer wij elkaar al eerder te kunnen spreken in een (bijna?) corona vrije wereld. Veel plezier met de verzorging van uw dieren en dat er mooie jonge dieren geboren mogen worden.         Mocht u (eerder) vragen hebben benader dan één van onze bestuursleden.

 

Bestuur Ons Genoegen 

 

 

 

Bron: website RTV Drenthe: 

Dierenparade Noordshow niet meer in Assen (2022) Deze zal nu plaats vinden in Hardenberg en wel op 16 tt/m  18 december in Hardenberg. Mits het corona virus onder controle is en onder voorbehoud van goedkeuring door de bond. De Noordshow zal op zoek moeten naar een andere datum . Drie grote shows, Oneto, Gelderlandshow en de Noordshow allen in december op (bijna) dezelfde datum is niet echt prettig voor de organisaties en inzenders.   

Zie hiervoor onderstaand schrijven. 

 

 De Dierenparade Noordshow kan niet langer beschikken over de locatie in Assen, het huurcontact is beëindigd en de eigenaar Libéma heeft de locatie te koop staan. Vorenstaande betekent dat de Dierenparade Noordshow niet kan plaatsvinden in het eerste volle weekend van januari 2022.

Het bestuur van de Noordshow heeft haar verantwoordelijkheid genomen en meerdere mogelijk geschikte locaties bezocht. Uiteindelijk bleken twee locaties in Noordoost Nederland te voldoen aan de eis van een vloer oppervlak van 10 – 15.000 m2 en de beschikbaarheid van 10 – 12 dagen.
Het bestuur van de Dierenparade Noordshow wil na overleg met de aangesloten verenigingen en vrijwilligers opteren voor de optie Hardenberg.

De voorzitters van KLN en NBS hebben met elkaar gesproken over de ontstane situatie. Beiden zijn het erover eens dat deze situatie niet mag leiden tot polarisatie en verwijdering tussen de verschillende tentoonstellingsorganisaties en bonden. Juist nu, onze liefhebberij heeft het al lange tijd moeilijk, moeten wij met elkaar in gezamenlijkheid tot toekomstbestendige oplossingen komen.
Momenteel vindt er met de meest betrokken partijen overleg plaats om tot een oplossing te komen voor het tentoonstellingsseizoen 2021 -2022.

Beide bonden hebben daarom besloten om de termijn waarbinnen het Facilitair Bureau bekend maakt welke tentoonstellingsaanvragen niet geaccepteerd zijn, met één maand te verlengen. De bekendmaking zal vóór 1 maart 2021 plaatsvinden.  

Tevens zijn KLN en NBS voornemens een commissie in te stellen die de opdracht krijgt onderzoek te verrichten naar het toekomstbestendig showen.  

29 januari 2021
Voorzitter KLN                                                Voorzitter NBS
Jan Dirk Nijkamp                                             Thom Laming 

De bestuursvergadering en ledenvergadering welke wij normaal in de maand november houden gaan beide niet door. 

Jongdierenkeuring op zaterdag 12-09-2020                                                                                                                                                          Om aan alle corona eisen van het RIVM te voldoen en toch een keuring te houden waren wij genoodzaakt om een grote tent te kopen.                                        In deze tent stonden de hoenders en watervogels keurig opgesteld en in het clubgebouw de konijnen, cavia’s en siervogels.                                     De keuring was zonder publiek en geheel volgens protocol. In de avond mocht Christa nog een appje van een keurmeester ontvangen met de volgende tekst.: Christa en crew, bedankt voor de gezellige dag. Prima sfeer. Alles perfect geregeld. RESPECT!                                                     Toch leuk om te horen. Ik denk dat wij terug mogen kijken op een geslaagde dag, wel met meer werkzaamheden. Een pluim voor de leden welke dit mogelijk maakten. Foto,s en uitslagen staan elders op de website.

Het reglement voor de clubcompetitie is iets gewijzigd en goedgekeurd door de leden op 24-08-2020. 

Reglement voor deelname aan de clubcompetitie.

Competitie met willekeurige dieren van eigen fok.

De twee hoogste predicaten per ras van de inzending op de tentoonstellingen tellen mee. Men mag inzenden op alle tentoonstellingen behalve op Verenigingstentoonstellingen.

Inclusief onze jongdierententoonstelling en clubshow, deze laatste is ondergebracht op de Zaanstadshow en is verplicht moet men aan 4 tentoonstellingen deelnemen. De beste resultaten van 4 shows  doen mee

Per diergroep is een minimum aantal van drie inzenders vereist.

Bij gelijk eindigen worden de F predicaten van de clubshow bij elkaar opgeteld.

Indeling:

Groep 1: Konijnen en cavia’s

Groep 2: Hoenders en dwerghoender

Groep 3 Lach, sierduiven en kwartels

Groep 4: Gedomesticeerde en oorspronkelijke watervogels 

Reijer Meijsen 

Tentoonstellingen en jongdierenkeuringen zijn mogelijk

PER 1 JULI 2020: 1,5 METER BLIJFT NORMHet KLN bestuur krijgt regelmatig vragen of een tentoonstelling/ jongdierenkeuring mag doorgaan na 1 september 2020.Het beantwoorden van deze vraag is niet aan het KLN bestuur, de regels met betrekking tot corona zijn vastgelegd in een zogenaamde Noodverordening. Deze Noodverordening kan per veiligheidsregio verschillen.Een eenduidig antwoord is dan ook niet te geven. Voor specifieke informatie kunt u terecht bij de gemeente of de veiligheidsregio.
Hieronder een opsomming van de algemene regels die op 24 juni 2020 bekend zijn gemaakt.
 

Basisregels zijn nog steeds van kracht

1.    Heeft u klachten blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

2.    Houd 1,5 meter afstand tot anderen;

3.    Was vaak uw handen;

4.    Werk zoveel mogelijk thuis;

5.    Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

 

Algemene regels voor activiteiten binnen per 1 juli 2020

1.    We houden 1,5 meter afstand tot anderen;

2.    Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);

3.    Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen , reservering en gezondheidscheck vooraf;

4.    In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.


Een tentoonstelling/ jongdierenkeuring die binnen georganiseerd gaat worden, zou kunnen vallen onder de noemer ´andere locaties met doorstroom´. Het is dus van belang dat voor iedereen 1,5 meter afstand gewaarborgd is.Tevens mag u als vereniging binnen activiteiten organiseren mits u voldoet aan bovenstaande algemene regels.
 

Algemene regels voor activiteiten buiten per 1 juli 2020

1.    We houden 1,5 meter afstand tot anderen;

2.    Maximaal 250 personen (exclusief personeel);

3.    In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen , reservering en gezondheidscheck vooraf;

4.    In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.


Een tentoonstelling/ jongdierenkeuring die buiten georganiseerd gaat worden, zou kunnen vallen onder de noemer ´andere buitenlocaties met doorstroom´. Het is dus van belang dat voor iedereen 1,5 meter afstand gewaarborgd is.Tevens mag u als vereniging buiten activiteiten organiseren mits u voldoet aan bovenstaande algemene regels.Namens het bestuur KLN
Jan Dirk Nijkamp

KIPPEN ENTEN 2020  

Het enten van de kippen is op WOENSDAG 26 AUGUSTUS. De hoenderfokers worden z.s.m. ingelicht.

Op dinsdag 14 juli is er GEEN tatoueren 

KONIJNEN ENTEN 2020 

Het enten van de konijnen is op ZATERDAG 22 AUGUSTUS. Wij organiseren dit weer samen met O.P.K.V.                                                    Ik verwacht dat de dierenarts  om 9.00 uur start.Begin augustus wordt er contact met u, konijnen liefhebbers, gezocht. 
Alle dieren worden geënt met Eravac (RHD2). Kosten 2020: Voorijdkosten per adres € 20,00. Eravac per dier €3,00  
 
Met vriendelijke groet,
Reijer Meijsen 

 

Door de coronacrisis zijn de bestuursvergadering en ledenvergadering verplaatst naar 17 en 24 augustus.

Tatoueren is NIET op het  bekende adres: Teunis Slagterstraat 3 maar op Dorpsstraat 432 in Assendelft bij Patrick van der Hoorn.Gezien de huidige situatie moet u wel eerst contact met Patrick opnemen en dient u onderstaande regels in acht te nemen. Zie:Tatoueren en vaccineren van konijnen op tabblad Historie 

 

24-05-2020
In de afgelopen maanden hebben wij, als KLN-bestuur, de richtlijnen gevolgd, zoals deze door het RIVM en de regering zijn opgesteld. Afgelopen week hebben wij een nieuw protocol opgesteld over het tatoeëren van konijnen en het enten van konijnen en hoenders en dwerghoenders. Corona heeft een grote impact op de samenleving en onze hobby. 
Op dit moment ontvangen wij veel vragen van verenigingen en speciaalclubs over wat er gaat gebeuren in de komende maanden, nu de maatregelen iets minder strikt lijken te worden.  KLN blijft de maatregelen van de regering en het RIVM opvolgen. 
In dat kader zijn wij ook bezig met het opstellen van een protocol over hoe en wat de impact is van de 1,5 meter samenleving op onze hobby. Hier zijn wij de komende weken mee bezig en zullen dit concept ook bespreken met onder andere de commissies binnen onze organisatie, zoals standaard- & examencommissies, HKV en KKV, landelijke tentoonstellingen en nog een aantal betrokkenen als NBS en facilitair bureau. Daarna zullen wij dit publiceren op de KLN-site en op Facebook. Natuurlijk komt dit ook in KLN-nieuwsbrief aan de orde waar u zich via Facebook op kan abonneren. 

inloggen naar de laatste informatie van de rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap  

 

Geachte leden,In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.  In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen. Afgelopen maandag 23 maart 2020  voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook  consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen.  Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren. Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of  hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken. Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites. Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen.  Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

 

Kom in de kas 2020 is afgelast, in de Zaanstreek beter bekend onder de naam : Agrarische dag.

Landelijke ophokplicht verlengd

Nieuwsbericht | 25-03-2020 | 15:00

 

Nieuwsbrief Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen 

Uitgave 16, extra maart 2020

 Onze zorgen. 
In gewone tijden zijn onze zorgen in deze periode van het jaar gericht op het uitkomen en opgroeien van onze jonge duiven. Op dit moment vallen die zorgen echter geheel in het niet bij datgene wat ons nu overkomt. De uitbraak van het coronavirus  dwingt ons tot zorgen van een totaal andere grootte. Veel van onze dagelijkse beslommeringen lijken nu onbelangrijk en het toont daarom de relativiteit van veel van wat wij doen weer eens aan. Dat geldt zeker ook voor onze liefhebberij. Toch kan onze hobby in deze onzekere dagen ook afleiding en troost bieden. Daar mogen we ons bewust van zijn maar het schept ook de verplichting om uiterst voorzichtig om te gaan met onze verantwoordelijkheden vanuit het oogpunt van solidariteit met elkaar. Het is daarom goed en het getuigt van maatschappelijke betrokkenheid dat verenigingen en speciaalclubs hun bijeenkomsten voor de komende weken hebben afgelast, ook al zouden die door minder dan 100 mensen bezocht worden. Hoe het zal gaan met de in- en externe hokbezoeken aan het eind van het voorjaar, weten we nu nog niet maar ook daar zullen we als verenigingen verstandige besluiten in moeten nemen en vooral het zekere voor het onzekere moeten nemen door in geval van twijfel bijeenkomsten niet door te laten gaan. 

Dat geldt ook voor de bond, de NBS. Wij zullen het doorgaan van onze activiteiten ook laten afhangen van de omstandigheden. Gelukkig hebben we een prima website en sinds enkele jaren ook een nieuwsbrief die we aan de meeste van onze fokkers kunnen doen toekomen. Wij zullen daar in de komende tijd, als daar aanleiding voor is, gebruik van maken door het sturen van een extra nieuwsbrief, een bericht op de site, facebook en twitter.  Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het jaarboek en het voorbereiden van de ALV op 13 juni a.s. Wij hopen dat dit de verenigingen eveneens lukt. Wij gaan er voorlopig van uit dat deze op de gestelde datum kan doorgaan, maar zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen in deze. Gelukkig zijn de belangrijkste voorstellen op onze voorjaarsdag van 15 februari al aan u allen gepresenteerd maar het kan natuurlijk zijn dat deze door de indieners nog hier en daar aangepast gaan worden aan de hand van de opmerkingen die toen gemaakt zijn. De meeste andere activiteiten die we onder handen hebben, zijn op een wat lager pitje gezet. Wij hopen dat u daar begrip voor zult hebben. Wij gaan ervan uit dat we het jaarboek met daarin alle bescheiden voor de ALV begin mei naar uw vereniging kunnen toesturen. 

Wij wensen u en uw naasten veel sterkte en vooral gezondheid  in de komende weken toe. 

Namens het NBS-bestuur 

Thom Laming  
Mailadressen en telefoonnummers bestuursleden Thom Laming:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel: 0161 454973 of 0618809068 Dennis Meesters:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel: 06 30414170 Han van Doorn:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    Wim Halsema:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Aad Rijs:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Robert Hoornstra:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tatoeëren 2020

Het tatoeëren in 2020 is dit jaar weer op het bekende adres: Teunis Slagterstraat 3 in Westzaan. Wij beginnen op dinsdag 18 februari 2020 s’ avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.  Het tatoeëren is niet meer om de twee weken, zoals u kunt zien in het schema, maar gewijzigd in “om de drie weken”. Daarnaast zal ik enige tijd afwezig zijn door een heupoperatie en worden de konijnen getatoeëerd door Patrick van der Hoorn en Jan Kersten. Adres blijft Slagterstraat 3

18 februari, 10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 juni, 23 juni, 14 juli, 4 augustus en 25 augustus.                 

Daarna op afspraak. Zorg dat uw dieren op tijd gemerkt worden. Voor grote rassen bij 6 á 7 weken, midden rassen 7 á 9 weken en de dwergrassen bij 9 á 11 2weken. Op deze leeftijd bobben de dieren er het minste last van en groeien de letters / cijfers goed uit. 

                                                                                        W.H.A. van Buuren

Clubkampioenschap Ons Genoegen, konijnen seizoen 2019 - 2020

Eerste Linda Schrama met haar Tan konijnen, totaal 40 punten.

Tweede, Joop Klaver met zijn Hollanders, totaal 38 punten

Derde, Wietze Jongsma met zijn Rode Nieuwzeelanders, totaal 37 punten

Vierde, Martien Schrama met zijn Weners, totaal 36 punten 

Vijfde, Arie Abbing met zijnFranse Hangoren, totaal 31 punten

Einduitslag clubkampioenschap Ons Genoegen, hoenders seizoen 2019 - 2020

Eerste plaats, Jan de Ruyter met zijn Sebrights, totaal 40 punten.

Tweede, Reijer Meijsen met zijn Welsumers, totaal 37 punten

Derde, Arie Abbing met zijn Lakenvelders, totaal 32 punten

De diergroepen lach-sierduiven, siervogels en watervogels vallen af door te weinig deelname

De fokkers feliciteer ik  met het behaalde resultaat en wens alle leden veel succes in het komende jaar 

 

Bron:K.N.V. Ornithophilia en Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Dierenwelzijn in goede handen bij de (klein)dierenliefhebber  

Over onze boeiende relatie met (klein)dieren

Op 16 mei vindt het symposium ‘Dierenwelzijn in goede handen bij de (klein)dierenliefhebber’ plaats in Utrecht. Dit is een gezamenlijk initiatief van K.N.V. Ornitophilia en de Stichting Zeldzame Huisdieren. Aanleiding is het 125 jarig jubileum van K.N.V. Ornitophilia. Deze dag draait om de betrokkenheid van de liefhebbers bij het dierenwelzijn. Tijdens dit symposium worden de maatschappelijke ontwikkelingen rondom dierenwelzijn besproken.   

K.N.V. Ornithophilia staat voor 125 jaar passie voor het houden en fokken van (klein-)dieren als liefhebberij. Een liefhebberij die serieus wordt genomen omdat daardoor oude dierenrassen blijven bestaan. Desondanks zijn er steeds vaker negatieve geluiden vanuit de maatschappij. Ornithophilia ziet daarin de uitdaging om met dierenliefhebbers over dierenwelzijn te praten. Dat is een bijzondere manier om een jubileum voor de dierenliefhebberij aandacht te geven. Doelgroep van deze dag zijn alle liefhebbers van (klein)dieren. Zij willen aandacht geven aan de verantwoorde manier waarop zij bijzondere dieren en rassen houden en fokken in deze tijd.

Een nieuw verbond tussen mensen en dieren

“De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. De toegenomen aandacht vanuit de maatschappij voor dierenwelzijn maakt ook dat zij steeds hogere eisen gaat stellen aan dierhouders.” Dat stelde de Raad van Dieraangelegenheden (RDA) vorig jaar in het rapport 'De Staat van het Dier'.

De RDA vindt dat er een beweging gemaakt moet worden naar het accepteren en respecteren van de eigenheid van dieren, met hun soorteigen gedragsrepertoire en behoeften. Vanuit dat perspectief moet volgens de RDA kritisch gekeken worden naar de huidige praktijk. RDA voorzitter Jan Staman zal op 16 mei hierop dieper ingaan. Zijn uiteenzetting gaat vooral over de relatie tussen mensen en kleindieren, de verhouding van dierenliefhebberij ten opzichte van de maatschappij en hoe hiermee om te gaan.

Samen werken aan een “Duurzaam en verantwoord samenleven van mensen en dieren. “

Dat is waar het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) voor staat als samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research). Namens CenSAS zal Franck L.B. Meijboom op 16 mei een presentatie verzorgen. Hij is Universitair Hoofddocent Ethiek van mens-dier interacties.

“De een vindt dat mensen dieren niet zomaar mogen gebruiken als voedsel, de ander ziet dieren vooral als bron van inkomsten. Zoveel opvattingen en zoveel belangen. Dat vraagt om een brede aanpak die wetenschappelijk is onderbouwd én voldoet aan de wensen vanuit de maatschappij.”

Liefhebbers aan het woord

Tijdens het symposium worden deelnemers aangezet tot nadenken over hun liefhebberij. Door speciaalclubs en (ras-)verenigingen is overigens al veel aandacht besteed aan dierenwelzijn. Het onderwerp wordt al lang serieus genomen. Er zijn positieve praktijkvoorbeelden van verenigingen die het verantwoord fokken en houden van kleindieren stimuleren. Deze voorbeelden krijgen op het symposium ruim de aandacht. Dierhouders wordt daarvoor een podium geboden. Iedereen is uitgenodigd om daarover met elkaar te praten.

Meer informatie over de dag:

De deelname aan het symposium zal ongeveer € 20;- per persoon gaan kosten. Daarin is de lunch en koffie en thee in begrepen. Om de organisatie (en de verwachte opkomst) in goede banen te leiden bieden wij alvast gelegenheid om u nu al aan te melden. Een voorinschrijving is mogelijk op https://szh.nl/artikelen/evenementen/symposium-dierenwelzijn-in-goede-handen-bij-kleindierenliefhebber/ Deelname is pas definitief na betaling. 

 

 

                                               

 

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op MAANDAG 25 NOVEMBER OM 20:00 UUR uur bij de IJsclub te Assendelft (achter de COOP). 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (bijgesloten)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking Jongdierendag
 5. Bespreking Zaanstadshow
 6. PAUZE met tombola (denk om prijsje)
 7. Uitreiking Clubprijzen
 8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 9. Sluiting

Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

Namens het Bestuur,

Christa Mulder 

Fokkerskaarten/Abonnees 2020

 

Fokkers of abonnees die hun lidmaatschap of abonnement per 1 januari 2020 willen beëindigen of hun fokkerskaart via een andere vereniging willen hebben dan in 2019,dienen dit voor 1 december 2019 schriftelijk, per fax of e-mail te melden bij de administratie:

Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.

Harnsesteeg 14

6721 NH Bennekom

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien niet tijdig is opgezegd, is men contributie/abonnementsgeld voor het nieuwe jaar verschuldigd.

Uiterlijk 16 december ontvangen de leden/abonnees een factuur voor de kosten die men verschuldigd is voor het kalenderjaar 2020

 LET OP: OP DEZE FACTUUR STAAT OOK UW FOKKERSNUMMER !!!!!!

Voor zover geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso dient deze factuur binnen 14 dagen betaald te worden door middel van de acceptgiro die aan de factuur gehecht is. De automatische incasso’s zullen in de 1e helft van januari van de bank/girorekening worden afgeschreven.

Alleen personen die aan hun betalingsplicht hebben voldaan kunnen ringen bestellen of mogen hun dieren laten tatoeëren. 

Lidmaatschap Ons Genoegen

Indien U uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient U dit voor 1 december schriftelijk aan mij te laten weten. Indien U niet tijdig opzegt, bent U over het kalenderjaar 2020 contributie verschuldigd. 

Christa van der Hoorn

Penningmeester

                       

    

Woensdag, 12 november,  zat mijn vrouw tv te kijken. Naar" het perfecte plaatje". Waar amateurs / BN ers moeten opdrachten fotograveren en daar punten mee verdienen. Eerst de Zaanse Schans in beeld en daarna dieren op een glasplaat fotograveren. Plots ws daar een Vlaamse Reus in beeld en........ Sjaak Noom. Hoe Sjaak dit ervaren heeft kunt u uit onderstaand verslag lezen.  

Het inzetten van een Vlaamse reus voor het RTL 4 programma Het Perfecte Plaatje.

Half juni werd ik gebeld met de vraag of ik hieraan mee wilde doen.

Ik kende het programma niet maar het bleek dat dit inmiddels het 4e seizoen zou zijn.

Kort samengevat, 8 bekende Nederlanders gaan de strijd met elkaar aan om er achter te komen wie de beste foto´s op professioneel niveau kan maken. Dit doen ze aan de hand van verschillende fotografieopdrachten. Je voelt het al aankomen, een dierenshoot kan hieraan niet ontbreken.

Na een en ander doorgesproken te hebben kreeg ik een uitnodiging om op 28 juni naar het plaatsje Vreeland nabij het Gooi te komen.

De dagen voor de opnames waren de temperatuur erg hoog, nagenoeg geen enkel konijn was in topconditie, doch uiteindelijk maar voor de oude ijzergrauwe ram gekozen welke of het meest gewend was en zich niet gauw van de wijs laat brengen.

Aldaar aangekomen kreeg ik uitleg wat of de bedoeling was.

Het hield in dat de Vlaamse Reus op een tafel van glas van onderaf gefotografeerd zou worden.

De deelnemers kregen aan de hand van de door hun gekozen voerbak een dier aangeboden. Mijn Vlaam kwam in handen van Froukje de Both, een ontzettend aardig mens. Ik gaf aan dat het niet mee zou vallen, ten eerste was de oppervlakte glad en was hij gewend om stil en strak voor zich uit te kijken. Dit was nu juist niet de bedoeling, de kop diende gestrekt en de oren zouden dan naar voren hangen om van onderaf een knappe foto te maken. Bijkomstigheid ze had weinig tijd, de temperatuur steeg naar 30 graden door de lampen en bemensing. Naar mijn idee ging het voor geen meter en na 10 minuten waren ik en de Vlaamse reus het wel zat. Ze had nog geen knappe foto geschoten en net op dat moment dat we zouden stoppen begon hij te pissen. Deze foto werd door haar verkozen boven de 200 andere foto´s waarbij naar mijn idee net leek of er een dooie mol op de glasplaat lag. Afijn zij tevreden en ik naar huis.

Op woensdag 13 november 2019 is het uitgezonden en bleek dat ze maar net aan in het programma bleef, Helga van Leur was degene die het programma diende te verlaten.

Ik was allang al blij dat Froukje was doorgegaan, groetjes Sjaak Noom                              

 

Bron: KLN

Dierhouderij aangelegenheden + Commissie D & W: datum: 23 augustus 2019

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten (strafrecht/bestuursrecht) mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa's hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die boa kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen:

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

 1. Wijs één persoon aan die deze functionaris(sen) te woord staat. Liefst een bestuurslid.
 2. Zorg, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze tips/adviezen en ga niet zelf met deze bezoeker(s) praten.
 3. Geef de medewerkers bij de ingang aan, dat ook boa als bezoeker aan een tentoonstelling of evenement zich kunnen ophouden.

Welke instanties kunnen verwacht worden op een onverwacht en onaangekondigd bezoek en hoe daar mee om te gaan.

 1. Een boa kan onverwacht en onaangekondigd als bezoeker bij een tentoonstelling komenDes gevraagd dient een opsporingsambtenaar in uniform zich te legitimeren. In burger is legitimatie een verplichting. Ook het doel van zijn bezoek moet hij kenbaar maken.
 2. Vraag om legitimatie en noteer de namen en instantie of maak een kopie.
 3. Vraag naar de bedoelingen van dit bezoek en wie eventueel gevraagd heeft dit bezoek te doen of is het een eigen initiatief als routine of als target opgesteld door een opdrachtgever bijvoorbeeld de NVWA, de LID, de gemeente, de politie, de brandweer, e.d.
 4. Bezoek tijdens de keuring:

  Wijs op de FB reglementen en vraagprogramma waar vermeld staat wie tijdens de keuring aanwezig mogen zijn. Ook de reglementen van KLN kunnen via de site www.kleindierliefhebbers.nl tijdens het bezoek bekeken worden.

 5. Bij vragen naar de namen en adressen van de inzenders e.d. verwijs dan naar de AVG (privacy wetgeving).
 6. Geef aan, dat gedelegeerden van het FB ook de interne controle voor de KLN uitvoeren. Daarnaast is altijd de begeleidende dierenarts, die aangewezen is als verlengde arm van de NVWA, aanwezig voor de veterinaire zaken.
 7. De volgende instanties kunnen onverwachts en onaangekondigd op bezoek komen: politieagenten die een specifieke taak hebben met betrekking tot dieren (volksmond: dierenpolitie), NVWA, LID, gemeentecontroleurs, Politie en Brandweer.

Wat is de status van de volgende inspecties en wat zijn de bevoegdheden van de controleurs en de gevolgen van hun bevindingen.

Er zijn zes domeinen waarin toezichthouders en boa’s werkzaam zijn. Elke BOA is aangewezen voor één domein! Deze personen hebben geen bevoegdheden uit een ander domein.

Alleen de politie heeft een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid.

Ook een gemeente ambtenaar dient aangewezen te zijn als toezichthouder door het bevoegd gezag (B&W).

De rvo voert de juridische kant uit van de lid (stichting in opdracht van het ministerie)

Districtsinspecteurs van de LID zijn BOA (strafrecht) en toezichthouder ( bestuursrecht).

 NVWA (Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit):

Wet dieren: o.a. transport, huisvesting, NCD entbewijzen, belastingaangiftes, CITES

Kan bestuurlijke straffen/boetes opleggen. Boetes, proces verbaal

LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming):

Dierenwelzijn, maak een verslag op van de bevindingen. Is niet vrijblijvend.

Kan rapporteren naar NVWA/politie

Kan bij een overtreding een proces verbaal opmaken (strafrecht) en/of een bestuurlijke boete

Politie met specifieke taak met betrekking tot dieren:

Dierenwelzijn, kan verbaal opmaken

Gemeente:

Controle op verordeningen en vergunningen voor het houden en tentoonstellen van dieren en huisvesting dieren, afvoer van producten van dieren zoals mest, kadavers etc.

Brandweer:

brandpreventie, nooduitgangen, breedte hoofdgangpaden, etc.

 …..

Vraag om een schriftelijke rapportage. Noteer datum en tijd van het bezoek en wie aanwezig zijn tijdens het bezoek. De rapportage zal bijna altijd na afloop plaats vinden en niet ter plaatse.

Altijd zal gevraagd worden om de rapportage te ondertekenen, maar dit is niet verplicht en beter om niet te doen.

Opnames van geluid of beeld mogen tijdens het bezoek altijd gemaakt worden, maar overleg eerst met de betreffende controleur. Wanneer hier negatief op geantwoord wordt, laat dit dan noteren in de schriftelijke rapportage.

 

Bestuur KLN, 23 augustus 2019.  

 

 Pels- en Pluimveever.

“Ons Genoegen”

Secr.   C.A.C. Mulder

            Dorpsstraat 432

            1566 BT  ASSENDELFT

            Tel.: 075-6875584

 Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering maandag 26 augustus 2019 om 20:00 uur bij de IJsbaanvereniging achter de COOP aan de Dorpsstraat 420 te Assendelft.

 

 

AGENDA:

 

 1. Opening

 2. Notulen vorige vergadering (bijgesloten)

 3. Ingekomen stukken

 4. Bespreking Jongdierendag

 5. PAUZE met tombola (denk om prijsje)

 6. Enten Konijnen

 7. Enten Hoenders

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

   

  Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

 10.  

  Namens het Bestuur,

  Christa van der Hoorn 

 

Op dinsdag 12 maart heeft de secretaris van de Zaanstadshow een app. ontvangen van de heer Caufijn, de nieuwe filiaal manager, van Ranzijn in Zaandam als opvolger van Diana. Na zich voorgesteld te hebben ging de app. als het volgt verder:

Ik heb mij voorgenomen om diverse zaken radicaal anders te doen, daar valt ook de Zaanstad Kleindierenshow onder. Helaas moet ik u mededelen dat ik mijn filiaal, kantine en ruimte op mijn koude kas niet meer beschikbaar stel voor de kleindiershow. Verdere tekst zal ik u onthouden. (RM)

Het Stichtingsbestuur heeft gelijk een gesprek aangevraagd met de heer Caufijn om uitleg daar wij in het verleden het verzoek van de heer Ranzijn persoonlijk hadden ontvangen om met onze dieren naar Ranzijn te komen en dat na zoveel mooie (23) jaren een afscheid ook op een andere manier mogelijk was. Helaas heeft de heer Caufijn nog steeds niets van zich laten horen.

Door zeer snel te schakelen is het bestuur van de stichting Zaanstadshow erin geslaagd vervangende ruimte te vinden en wel in manage de Delft in Assendelft.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.                                                          

 Patrick van der Hoorn, vz. Stichting Zaanstadshow. Reijer Meijsen, vz. Ons Genoegen 

 

Einduitslag clubkampioenschap Ons Genoegen, konijnen seizoen 2018 - 2019

Eerste plaats, Linda Schrama met haar Tan konijnen, totaal 40 punten.

Tweede, Joop Klaver met zijn Hollanders, totaal 40 punten

Derde, Wietze Jongsma met zijn Rode Nieuwzeelanders, totaal 39 punten

Vierde, Willem van Buuren, met zijn Alaska's, totaal 38 punten 

Vijfde, Christa van de Hoorn met haar cavia's, totaal 37 punten

Zesde Sjoerd Bloetjes met zijn Vlaamse Reuzen, totaal 37 punten. 

 

Einduitslag clubkampioenschap Ons Genoegen, hoenders seizoen 2018 - 2019

Eerste plaats, Jan de Ruyter met zijn Sebrights, totaal 41 punten.

Tweede, Reijer Meijsen met zijn Australorps, totaal 31 punten

Derde, Arie Abbing met zijn Lakenvelders, totaal 29 punten

 

De diergroepen lach-sierduiven, siervogels en watervogels vallen af door te weinig deelname

De fokkers feliciteer ik  met het behaalde resultaat en wens alle leden veel succes in het komende jaar 

 

Pels- en Pluimveever.

“Ons Genoegen”

Secr.   C.A.C. van der Hoorn

            Dorpsstraat 432

            1566 BT  ASSENDELFT

            Tel.: 075-6875584

 

 

 

                                                                                                                           MEI 2019

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op maandag 27 mei 2019 om 20.00 uur in Verenigingsgebouw van de IJsclub (achter de COOP aan de Dorpsstraat 418-420 te Assendelft)

 

 

AGENDA:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (bijgesloten)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bondsvoorstellen KLN
 5. Financieelverslag
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Benoeming Kascontrolecommissie 2020 over boekjaar 2019:

  Kascommissie bestaat volgend jaar uit: e heer Van Riessen en de heer Brakenhoff

  Reserve ?

 8. Bestuursbeleid
 9. Bestuursverkiezing:

  Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Christa van der Hoorn.

  Willem van Buuren is herkiesbaar voor 1 jaar.

  Tegenkandidaten kunnen zich tot zaterdag 26 mei 23:59 melden bij de secretaris.

 10. Contributie
 11. PAUZE met tombola (denk om prijsje)
 12. Uitreiking prijzen Clubcompetitie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

   

   

  Namens het Bestuur,

  Christa van der Hoorn  

 

Bericht van de voorzitter KLN (31-12-2018)

Samen schouder aan schouder

Het einde van 2018 nadert; terugkijken of vooruit kijken? Onze liefhebberij staat onder druk;
het aantal leden van KLN neemt af, dierziektes zoals vogelgriep, tentoonstellingen die met elkaar concurreren, regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn, publieke opinie en politieke standpunten inzake tentoonstellingen etc.

Kortom veel bedreigingen, maar er zijn ook kansen! Er zijn veel kleindierliefhebbers opzoek naar juiste informatie over dierenwelzijn, verzorging, aanschaf etc, de overheid is opzoek naar een gesprekspartner die de groep liefhebbers vertegenwoordigd,

wij dragen bij aan het in standhouden van cultureel erfgoed en daarmee aan diversiteit van genen.
Helaas kan ik niet anders stellen dan dat er momenteel sprake is van versnippering in kleindierenland, ´eigenbelang´ gaat voor gezamenlijk belang.
Om toekomstgericht te worden is het noodzakelijk dat wij als leden van KLN gezamenlijk optrekken en werken aan dezelfde doelen.

U als lid van KLN mag en moet verwachten dat het Bestuur de richting bepaald met bijbehorende doelen. Het zal dus voor eenieder geven en nemen zijn,

de tijd om voor het eigenbelang te gaan is voorbij. Juist nu het ledenaantal afneemt is het van belang schouder aan schouder op te trekken:
Een voorbeeld is een betere spreiding van de grote nationale shows. Het kan en mag niet zo zijn dat er 3 grote nationale shows binnen 4 weken tijd worden georganiseerd.

De beste verdeling is en blijft oktober/ november, december en januari. Vorenstaande heeft als consequentie dat er geschoven moet worden en

dat heeft gevolgen voor regionale en lokale shows. Hier geldt gaan wij voor ons eigen belang of het gezamenlijke belang? Er kan maar een belang zijn en dat is het gezamenlijk belang.
Hoe mooi kan het zijn, een nationale show eind oktober begin november waar alle fokkers en keurmeester elkaar ontmoeten, dierbesprekingen worden gehouden,

de standaardcommissies aanwezig zijn etc. Kortom de start van het nieuwe tentoonstellingsseizoen met alle betrokken partijen.

Voor mij als voorzitter van KLN is vorenstaande een wens voor 2019.

Ik wens u en uw dierbaren een goed en gezond 2019 toe.

Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter KLN                                          

Secr.   C.A.C. Mulder

            Dorpsstraat 432

            1566 BT  ASSENDELFT

            Tel.: 075-6875584

                                                                                                                           November 2018

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op MAANDAG 26 NOVEMBER OM 20:00 UUR uur bij de IJsclub te Assendelft (achter de COOP).

 

AGENDA:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (bijgesloten)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking Jongdierendag
 5. Bespreking Zaanstadshow
 6. PAUZE met tombola (denk om prijsje)
 7. Uitreiking Clubprijzen
 8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 9. Sluiting 

  Wij rekenen op uw aller aanwezigheid. 

  Namens het Bestuur, 

  Christa Mulder

  Bericht van de voorzitter (22-11-2018)

Beste leden van KLN,

Communicatie, communiceren, het delen van informatie, met elkaar praten etc. Waar ik ook kom het woord ‘communicatie’ wordt bijna altijd in de mond genomen.  ‘KLN moet meer communiceren’, als de leden deze opvatting hebben dan moet ik daar als voorzitter iets mee. Van mijn kant mag u iedere maand op de KLN-site en op Facebook een bericht verwachten over het reilen en zeilen van KLN en het bestuur.

Provinciale afdelingen De eerste proeve van het Meerjarenplan KLN is gepresenteerd tijdens de Raad van Advies op 22 oktober jl. Voor ons als bestuur zijn de Provinciale afdelingen het communicatie kanaal richting de verenigingen. Hiermee wil ik niet zeggen dat wij als bestuur niet communiceren naar verenigingen en leden. Maar wat ik bedoel is dat de Provinciale afdelingen juist zijn opgericht om onder andere de communicatiefunctie te vervullen. De Provinciale afdelingen weten wat er speelt in de provincie en dienen dit op tafel te leggen tijdens de Raad van Advies bijeenkomsten. Gaat dat nu perfect, nee. De Provinciale afdelingen dienen deze rol nog verder uit te bouwen en krijgen daarbij alle ruimte en steun van het bestuur. Indien Provinciale afdelingen samen verder willen gaan dan zal het bestuur dit stimuleren. Maar schaalvergroting is geen doel op zich. Het gaat om kwalitatief goede Provinciale afdelingen die zowel gesprekspartner van verenigingen als van het bestuur kunnen zijn.

Clubtentoonstellingen De afgelopen tijd ben ik bij een aantal clubtentoonstellingen geweest. Telkens ben ik weer positief verrast door de diversiteit aan dieren die er tentoongesteld worden. Ook de kwaliteit is over het algemeen best op orde. De clubshows zijn en blijven de basis van onze hobby. Het is de plek waar een lid, zonder veel moeite te doen, zijn of haar dieren kan showen. Vanuit mijn opvatting moeten wij er alles aan doen om de clubshows te behouden. Ik begrijp dat het gezamenlijk organiseren van een clubshow met meerdere verenigingen soms noodzakelijk is maar het moet geen gemeengoed worden. Ik roep alle verenigingen op om er alles aan te doen om een eigen clubshow te organiseren. Juist hier kunnen en moeten de Provinciale afdelingen hun verantwoordelijkheid nemen.

Groet, Jan Dirk Nijkamp  

                                                                                                                                                                                                       Augustus 2018

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op donderdag 30 augustus om 20:00 uur in het clubgebouw van de IJsclub achter de COOP aan de Dorpsstraat 420 te Assendelft.

 

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking Jongdierendag
 5. PAUZE met tombola (denk om prijsje)
 6. Enten konijnen
 7. Enten hoenders
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

   

  Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

   

  Namens het Bestuur,

   

  Christa van der Hoorn

   

  Pels- en Pluimveever.

  “Ons Genoegen”

  Secr.   C.A.C. van der Hoorn

              Dorpsstraat 432

              1566 BT  ASSENDELFT

              Tel.: 075-6875584

                                                                                              

   

Tatoeëren 2018 

Het tatoeëren in 2018 is weer op het bekende adres: Teunis Slagterstraat 3, te Westzaan. We beginnen op dinsdag 3 februari, 2018. Daarna elke dinsdag om de 2 weken.

Data:

Februari: 20

Maart: 6 & 20

April: 3 & 17

Mei: 1 & 15 & 29

Juni: 12 & 26

Juli: 10 & 24

Augustus: 7 & 21 

Daarna op afspraak. Zorg dat uw dieren optijd worden gemerkt! Voor grote rassen: 6 á 7 weken, middelgrote rassen: 7 á 8 weken, dwergrassen: 8 á 10 weken. Op genoemde leeftijd hebben de dieren er het minste last van, en groeien de letters/cijfers goed uit. 

W. van Buuren.

 

 

Wij mogen dit jaar nog een nieuw lid verwelkomen. Geen onbekende in de kleindierenwereld.Namelijk de heer H.A.Weerstand

   Adrie fokt konijnen en wel de Hollander. Adrie van harte welkom. 

 

 

 NCD uitbraken (klassieke vogelpest) in België (juli 2018)

   

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over België uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen weken voorgedaan. Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met zeer hoge ziekteverschijnselen.

De huidige geregistreerde NCD-vaccins zijn goed in staat zijn een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De geregistreerde vaccins zijn te verdelen in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrekt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren.

Het huidige risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema

 

Betreft: Nieuwe Europese Privacywet.

De leden zijn twee keer akkoord gegaan met plaatsing van de ledenlist en fokkerslijst op de website van Ons Genoegen tijdens de jaarvergadering van 23-05-2016 (oude wetgeving) en 28-05-2018. Het volgende geldt dus voor de leden welke helaas niet aanwezig konden zijn op de laatst vergadering: Bij dezen wil ik u (opnieuw) toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens op onze website (zie ledenlijst en fokkerslijst). Wilt u niet meer vermeld staan op de website dan zal ik uw naam van de website halen. 

Wij mogen Johan Minkes als nieuw lid verwelkomen. Johan fokt Wyandotte kriel. De kleurslag is mij niet bekend. Johan van harte welkom en wij spreken elkaar op de komende ledenvergadering 

 

Nieuwe Europese Privacywet. Je moet kunnen aantonen dat je toestemming hebt gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar dat betekend niet dat je opeens opnieuw toestemming moet vragen als je die onder de andere wet al had.

Voor Ons Genoegen hebben wij hier mee te maken met de ledenlijst en fokkerslijst op de website.    De catalogus op Jongdierendag en onze adverteerders op de website en de contributie ontvangsten via de bank..

De adverteerders hebben een schrijven ontvangen over de wijziging van krantje naar website en betalen trouw de contributie en zijn akkoord met een link op de website.

De leden zijn twee keer akkoord gegaan met plaatsing van de ledenlist en fokkerslijst op de website van Ons Genoegen tijdens de jaarvergadering van 23-05-2016 en 28-05-2018.                                        De mededeling staat ook vermeld op de website.: Nieuwe Europese Privacywet. Ik wil u opnieuw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens op onze website (zie ledenlijst en fokkerslijst). Wilt u niet meer vermeld staan op de website dan zal ik uw naam van de website halen.

Onze computers zijn vergrendeld met een wachtwoord . De website wordt alleen beheert door Raymond Lefering en Reijer Meijsen.

De contributie wordt betaald door de leden via overschrijving op het banknummer van Ons Genoegen. Dit is in beheer bij onze penningmeester en wordt aan niemand verstrekt.

Op vraagprogramma Jongdierendag staat vermeld: Wanneer u niet vermeld wil worden in de catalogus moet u dit aangeven op het inschrijfformulier. Dit betekend gelijk dat uw naam ook niet vermeld wordt achter het kooinummer en niet bij de prijswinnaars. Tevens vermeld op het inschrijfformulier. 

Pels- en Pluimveever.

“Ons Genoegen”

Secr.   C.A.C. van der Hoorn

            Dorpsstraat 432

            1566 BT Assendelft

            Tel. : 075-6875584                                                                                                                            Mei 2018

 

HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING OP MAANDAG 28 MEI 2018 OM 20.00 UUR IN VERENIGINGSGEBOUW VAN DE IJSCLUB (ACHTER DE COOP AAN DE DORPSSTRAAT 418-420 TE ASSENDELFT)

AGENDA:

OPENING

NOTULEN VORIGE VERGADERING (BIJGESLOTEN)

INGEKOMEN STUKKEN

BONDSVOORSTELLEN KLN

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2018:

KASCOMMISSIE BESTAAT VOLGEND JAAR UIT: DE HEER BRAKENHOFF EN LINDA SCHRAMA

RESERVE ?

BESTUURSBELEID

BESTUURSVERKIEZING:

AFTREDEND VOLGENS ROOSTER EN HERKIESBAAR: REIJER MEIJSEN EN PETER RUIS.

WILLEM VAN BUUREN IS HERKIESBAAR VOOR 1 JAAR.

JAN DE WIT ZAL VERVROEGD AFTREDEN. ALS NIEUWE KANDIDAAT STELLEN WIJ LINDA SCHRAMA

VOOR. TEGENKANDIDATEN KUNNEN ZICH TOT ZATERDAG 26 MEI 23:59 MELDEN BIJ DE

SECRETARIS.

CONTRIBUTIE

PAUZE MET TOMBOLA (DENK OM PRIJSJE)

UITREIKING PRIJZEN CLUBCOMPETITIE

RONDVRAAG

SLUITING

 

WIJ REKENEN OP UW ALLER AANWEZIGHEID.

NAMENS HET BESTUUR,

CHRISTA VAN DER HOORN 

 

NOTULEN JAARVERGADERING O.G. DD. 22 MEI 2017

Aanwezig: Reijer, Willem, Peter en Christa

                  12 leden

Afberichten: Jan de Wit, Sjoerd Bloetjes

 

1. Opening

De vergadering wordt om 20:05 door voorzitter Reijer Meijsen geopend.

-     Helaas een zeer lage opkomst voor een jaarvergadering;

-     I.v.m. het overlijden van de heer Hos vergaderen we voortaan op deze nieuwe

      locatie: IJsvereniging Assendelft, achter de Coop aan de Dorpsstraat te Assendelft;

-     De Vogelgriep en het RHD-virus worden besproken.

 

2. Notulen vorige vergadering

- Stukje van Sjaak over de opnames van omroep MAX is volgens Sjaak doorgestuurd.

   Website bestaat niet meer;

- Stukken moeten eerder naar de leden gemaild worden;

- Leden dienen ook zelf meer op de website te kijken voor informatie.

Worden verder goedgekeurd.

 

3. Ingekomen stukken

- Jaarverslagen van de bonden KLN en NBS;

- KLN op weg naar 2019 → Reijer geeft hier wat uitleg over.

- KLN gaat momenteel verder zonder Jasper Smelt (zijn vrouw zou van de trap gevallen

  zijn) Volgens Bas Vingerhoed is er veel onrust binnen het bestuur van de KLN.

 

4. Bondsvoorstellen

Worden doorgenomen door Reijer.

 

5. Verslag Penningmeester

-     Na het stoppen met het clubblad zijn we er financieel op vooruit gegaan. Adverteerders betalen nu allemaal hetzelfde;

-     Enten van de konijnen heeft minder opgeleverd dan de inkoop: te krap berekend, de

      vereniging heeft de rest bijgelegd. Reijer gaat hier nog even op in:

      1 flesje = 50 konijnen enten = € 125,00 als je alles in een keer gebruikt en op maakt,

      flesje moet namelijk binnen 2 dagen op. Maar er zijn ook  naalden en spuiten nodig.

      Momenteel gebruikt Willem de restjes om zijn eigen konijnen te enten om zo alles zo

      optimaal te gebruiken. De prijs voor het enten van een konijn wordt nu € 3,00. Enten

      is dit jaar nog verplicht. Vanaf half juli gaat Willem weer enten.

 

6. Verslag Kascontrolecommissie

Jan de Ruijter doet het woord: ziet er netjes uit.

 

7. Benoeming kascontrolecommissie:

Kascontrolecommissie over het boekjaar 2017 bestaat uit: Linda Schrama en Jan de Ruijter. Nieuwe reserve: Dhr. Brakenhoff

 

8. Bestuursbeleid

- De provinciale vergadering van de KLN wordt 2x per jaar bezocht, meestal door Willem en

  Reijer;

- Reijer heeft met Winkel gesproken over het huisvesten van kwartels: zij gaan nu juiste

  kooien maken;

- Vanwege de vogelgriep hebben we dit jaar niet meegedaan met de Agrarische Dag;

- Verder de gewone dingen: administratie, kooien, enz.

 

9. Bestuursverkiezing

Jan en Christa worden weer voor 2 jaar herkozen. Willem wordt weer voor 1 jaar herkozen.

 

10. Contributie

Er zal geen contributieverhoging plaatsvinden voor het jaar 2018.

 

11. Tombola

De tombola brengt € 73,00 op.

 

12. Uitreiking prijzen Clubcompetitie

- Bij de konijnen is Sjoerd Bloetjes Clubkampioen geworden, hij krijgt een VVV-bon;

- Bij de hoenders zijn er te weinig shows gelopen;

- Reijer neemt het lijstje even door.

 

13. Rondvraag

- Sjaak: - de koffie is goed hier;

             - Een van zijn Vlaamse Reuzen heeft meegedaan met een serie van Nickelodeon.

 

14. Sluiting

De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten.

  

Winnaars clubcompetitie 2017-2018.

Door de pseudo vogelpest is er, gelijk vorig seizoen, alleen een eind klassement bij de konijnen. 

1e met 40 punten de familie Knegt uit Markenbinnen.

2e met 38 punten Willem van Buuren (4 x F op de Zaanstadshow)

3e met 38 punten Linda Schrama (2 x F op de Zaanstadshow)

Gefeliciteerd fokkers.

Verder zijn erdoor leden nog prachtige predicaten behaald op diverse shows. Deze leden komen echter niet hoog in de eindrangschikking door matig te presteren op de Zaanstadshow of hebben te weinig shows gelopen

Zie de tab Tentoonstellingen, uitslagen 2017  

Reijer Meijsen  

Landelijke ophokplicht vogelgriep op 13 april ingetrokken

Nieuwsbericht | 12-04-2018 | 15:30

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt met ingang van vrijdag 13 april de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht in. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest.

Wel hygiënevoorschriften

Eerder was al voor 6 van de 20 regio’s de ophok- en afschermplicht ingetrokken. Vanaf vrijdag 13 april geldt er ook geen ophokplicht meer voor de andere regio’s.  De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden. Op 9 januari heeft minister Schouten al enkele landelijke maatregelen versoepeld bijvoorbeeld door de verplichting van één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven in te trekken. De landelijke maatregelen werden op 8 december 2017 ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

 

 Een nieuwe voorzitter (ad interim) voor KLN!

Na een aantal zeer constructieve gesprekken kan ik u melden dat wij sinds vandaag weer een voorzitter hebben. In de vorm van een ad interim voorzitter hebben wij Jan Dirk Nijkamp uit Dalfsen bereid gevonden toe te treden tot het hoofdbestuur van KLN.

Tijdens de komende ALV zullen wij Jan Dirk voordragen als voorzitter.

Jan Dirk is zowel werk gerelateerd, als hobbymatig een uitermate ervaren bestuurskundige.

In één van de komende Kleindier Magazines zal Jan Dirk aan de hand van een interview aan u worden voorgesteld.

Als bestuur van KLN wensen wij Jan Dirk heel veel succes, maar vooral plezier toe in zijn nieuwe functie en zien uit naar de samenwerking!

Ronald Tiemes,  secretaris. 

 

 

Keurmeester Bas Vingerhoed gestopt Per 1 januari 2018 heeft keurmeester Bas Vingerhoed besloten te stoppen met keuren. Ondanks dat hij nog heel veel plezier in onze hobby heeft, waren de vele uren reistijd voldoende reden om te stoppen als keurmeester. Bas was een gerenommeerd A-keurmeester hoenders, dwerghoenders Serama’s en C-keurmeester grondvogels. Het KLN bestuur bedankt Bas voor zijn ruime staat van dienst en inzet. Ronald Tiemes Secretaris

Het bestuur van Ons Genoegen is er trots op dat Bas lid is van onze vereniging met zo,n staat van dienst in de Kleindierensport, niet alleen als keurmeester maar ook als bestuurder in zeer vele functies. Bas bedankt en wij hopen je nog vaak te spreken op de vergaderingen en als inzender.

Zoektocht naar de KLN-voorzitter Zoals u heeft kunnen lezen is voor de betreffende functie in oktober 2017 een vacature geplaatst in het KM en op een vrijwilligersvacaturesite. Van vier personen is een serieuze reactie ontvangen waarbij drie personen hebben aangegeven voor de functie in aanmerking te willen komen. Na overleg binnen het huidige hoofdbestuur heeft er met twee personen een oriënterend gesprek plaatsgevonden. Deze gesprekken waren plezierig van aard, maar leverde voor ons (lees: HB KLN) niet het beoogde resultaat op. Statutair is het voor iedereen mogelijk om zich verkiesbaar te stellen voor een functie binnen het HB. Mocht echter één van de drie voorgenoemde personen zich tijdens de ALV verkiesbaar stellen als kandidaat voorzitter dan zal het huidige hoofdbestuur de kandidaatstelling niet ondersteunen.

Op dit moment staan er nog meer oriënterende gesprekken op de rol. Mocht hierover meer bekend worden dan zullen wij dit kenbaar maken via de KLN-website en/of de Bondberichten.

Ronald Tiemes Secretaris  

 

 

RHD2 enting blijft ook het volgend seizoen verplicht voor konijnen op KLN-tentoonstellingen!  

Op de Raad van Advies van 28 oktober 2017 heeft het Hoofdbestuur aan de aanwezige vertegenwoordigers akkoord gevraagd om een vervolgbesluit te nemen aangaande de verplichting dat alle konijnen op KLN-tentoonstellingen geënt zijn ter bescherming van het virus RHD2.

Afgesproken is toen dat het hoofdbestuur tijdig voor het komende tentoonstellingsseizoen (2018-2019) hierin een besluit moet nemen. Het KLN bestuur heeft daarop volgend besloten dat de entverplichting tegen het RHD2-virus ook van kracht blijft in het tentoonstellingsseizoen 2018-2019. Alleen aantoonbaar, doormiddel van een door een dierenarts getekend entbewijs, tegen RHD2 gevaccineerde konijnen worden dus toegelaten op KLN-tentoonstellingen!

Het RHD2-virus grijpt nog steeds snel en agressief om zich heen waardoor wij van mening blijven dat je om het enten van konijnen tegen RHD2 sowieso niet heen kunt. Wij moeten er niet aan denken dat er tijdens gehouden tentoonstellingen dieren ter plaatse dood gaan aan deze zeer agressieve ziekte. Dit met alle gevolgen van dien. Wij adviseren echter iedereen met klem om al hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD2 en RHD1.

Voor tentoonstellingsorganisaties geldt dat de vaccinatieverplichting in het vraagprogramma vermeld dient te worden. Vóór het inkooien levert de inzender een (kopie) entverklaring van de ingeschreven dieren in bij het tentoonstellingssecretariaat. Wij hebben het Facilitair Bureau verzocht d.m.v. de gedelegeerden hierop steekproefsgewijs te controleren en niet aantoonbaar geënte dieren uit de tentoonstellingslocatie te laten verwijderen.  Een entverklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft tot 1 jaar na enting geldig voor samenkomsten met andere konijnen. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wel enige vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, een kaal plekje of wit pluisje. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!

Meer informatie en de lijst van dierenartsen die bereidt zijn collectief te enten vindt u op de website van KLN onder Verenigingsinfo. U kunt daar ook de entformulieren downloaden in WORD en PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pels- en Pluimveever.

“Ons Genoegen”

Secr.   C.A.C. van der Hoorn

            Dorpsstraat 432

            1566 BT Assendelft

            Tel. : 075-6875584

 

                                                                                                                           November 2017

 

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op MAANDAG 27 NOVEMBER OM 20:00 UUR bij de ijsclub te Assendelft.           (achter de COOP)

 

 

AGENDA:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (bijgesloten)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking Jongdierendag
 5. Bespreking Zaanstadshow
 6. PAUZE met tombola (denk om prijsje)
 7. Uitreiking Clubprijzen met discussie over € of beker
 8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 9. Sluiting

   

  Wij rekenen op uw aller aanwezigheid. 

 Namens het bestuur

Christa van der Hoorn 

 1.  

   

   Zaanstadshow 2017. Volgens mij prima geslaagd. Een zeer positieve insteek van de voorzitter van de Zaanstadshow met zijn bestuur. "al hebben wij minder dieren wij blijven de Zaanstadshow organiseren "het is en blijft een geweldige hobby" 

Persoonlijk hoop ik dat het bestuur besluit om op dezelfde voet verder te gaan.   M.n. de drie showdagen van onze liefhebberij vasthouden voor “de buitenwereld”.

Momenteel zie je veranderingen optreden bij de dierenshows, minder showdagen of een eendaagse keuring. Eigenlijk alleen maar op verzoek van een groep inzenders welke niet toekomst gericht zijn en het liefst alleen "dicht in de buurt showen". Het zal onze tijd wel uitdienen is hun credo. Veel verenigingen gaan hier in mee om toch maar voldoende inzendingen te ontvangen.

Natuurlijk kan de Zaanstadshow hier in mee gaan maar dan laat je "buitenstaanders" niet jouw mooi dieren / hobby zien. De Zaanstadshow heeft natuurlijk wel een prachtige locatie bij de firma Ranzijn. Dit in tegenstelling tot veel openshows waar de locatie met entree geld niet direct uitnodigt om te gaan kijken. Wat minder competitie maar meer promotie van onze hobby, in welke vorm en in samenwerking met (wie?), lijkt mij de enige weg tot het instand houden van onze liefhebberij.  

Ik ben bang dat een eendaagse keuring de weg is naar de kistenkeuring en einde hobby. Het houden van dieren en laten zien aan de omgeving is de basis van onze liefhebberij.

 

Wat dat betreft doet de Zaanstadshow wel aan promotie van onze hobby om de dieren drie dagen aan het winkelende publiek te tonen en aan dieren liefhebbers welke getriggerd werden door het Noord-Hollansdagblad met een twee pagina's tellend stuk schrijven, met foto's. Op zaterdagochtend tevens een bijeenkomst van keurmeesters om zich verder te bekwamen naar de A status.

 

Er wordt veel gesproken over het sterk teruglopende ledental in de liefhebberij. Samenwerken of samengaan ( hoe moeilijk ook)lijkt mij de enige optie om de hobby uitstraling te blijven geven / in stand te houden. Nu al worden er verenigingsshows ondersteund door het inzenden van niet leden.

 

Reijer Meijsen  

 

Onderstaand de winnaars van de Zaanstadshow

OG 1 Fraaiste konijn        Comb. Knegt
OG 2 Fraaiste konijn op 1 na W. van Buuren
OG 3 Fraaiste konijn op 2 na Het Klaverblad
OG 4 Fraaiste konijn C klasse W. van Buuren
OG 5 Fraaiste konijn C klasse op 1 na Quincey Kerssens
OG 6 Fraaiste konijn Jeugdlid Jari Kooper
OG 7 Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na Quincey Kerssens
OG 8 Fraaiste cavia comb. Van der Hoorn
OG9 Fraaiste Hoen A. Abbing
OG 10 Fraaiste dwerghoen R. Meijsen
OG 11 Fraaiste dwerghoen op 1 na J. de Ruijter
OG 13 Fraaiste gedomesticeerde Watervogel R. Meijsen
OG 15 Fraaiste kwartel comb. Van der Hoorn
OG 16 Fraaiste Oorspronkelijke duif comb. Van der Hoorn

 

KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura organiseren samen een show Bondsshow NBS zeker gesteld  

Als gevolg van het wegvallen van de Champion Show eerder dit showseizoen, hebben NBS en Avicultura de laatste tijd intensief gezocht naar een alternatieve showlocatie. Dit was een moeilijke opdracht, die heel wat voeten in de aarde had. KLN Zuid-Holland heeft recentelijk aangeboden om samen met Avicultura de krachten te bundelen om in Zuid-Holland een grote gezamenlijke show op te zetten. Door dit initiatief wordt in de Randstad van Nederland een grote show zeker gesteld. Tentoonstellingen vormen de bakermat van onze hobby en het is belangrijk dat deze een goede en gespreide landelijke dekking hebben. Wij zijn verheugd dat KNV Avicultura, met al haar historie, weer terug keert naar een locatie in Zuid-Holland vooral omdat Avicultura juist daar haar ‘wortels’ heeft. Dit initiatief was uitsluitend mogelijk door de behulpzame en constructieve houding van KLN Zuid-Holland, alsmede door het vertrouwen wat de NBS in de organisatie heeft getoond door haar bondsshow hier onder te brengen.

De gezamenlijke tentoonstelling zal centraal in Zuid-Holland worden gehouden, en wel in de veilinghallen van Groen-Direkt te Boskoop op 18 tot en met 20 januari 2018. De provinciale bondstentoonstelling van KLN Zuid-Holland zal hierdoor vanzelfsprekend niet in december gehouden worden (maar in januari). De NBS heeft besloten de NBS Bondsshow onder te brengen op deze tentoonstelling. Hierdoor is de NBS bondsshow voor dit seizoen ook zeker gesteld. Er is bewust voor januari 2018 gekozen, de datum waarop gewoontegetrouw de NBS bondsshow wordt gehouden.

De showlocatie van Groen-Direkt beschikt over prima daglicht, is goed bereikbaar en beschikt over meer dan genoeg parkeerruimte. Wij hopen dan ook vele van de vertrouwde inzenders op Boskoop te mogen ontmoeten. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vraagprogramma, wat wij zo snel mogelijk zullen gaan publiceren. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, en kunnen reeds melden dat wij enige leuke verrassingen in petto hebben…………

Meer nieuws kunt u spoedig lezen in diverse media.

Namens de besturen van KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura, Han Voerman Bert Beugelsdijk

 

 

 

 

Bondsshow Haren tijdens de Noordshow 2018

Hierbij kan ik u melden dat de KLN-Bondsshow Haren dit jaar wordt ondergebracht bij de Noordshow in Assen. Deze wordt gehouden van donderdag 4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018.

Ook de erkenningsprocedure konijnen en de praktijkexamens voor pelsdierenkeurmeesters vinden plaats op de Noordshow. Waar de erkenningsprocedure voor cavia's en kleine knagers wordt georganiseerd is nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt t.z.t. via de betreffende commissies.

De totale KLN-Bondshow Veren + Haren wordt dit jaar dus ondergebracht bij de Noordshow. Natuurlijk beseffen wij dat dit voor onze leden uit het zuiden van het land geografisch qua reistijd niet optimaal is. Toch verdient het Nederlands kampioenschap uw topdieren in de kooien. Alleen met uw bijdrage blijven onze grote tentoonstellingen een plaats van ontmoeten, verbinden en een plaats om onze liefhebberij groots te promoten. Ik verzeker u dat dit de reistijd meer dan waard maakt.

Ik ontmoet u graag op onze Bondsshow 2018!

Namens Kleindier Liefhebbers Nederland, Ronald Tiemes secretaris 

 

Beste KLN-leden, 

Helaas heeft de organisatie van de Champion Show moeten besluiten dat haar tentoonstelling in 2018 niet kan doorgaan.

Vanaf het ontstaan van de tentoonstelling heeft KLN haar Bondshow Haren naar grote tevredenheid bij de Champion Show ondergebracht. Er hebben zich echter enkele vervelende ontwikkelingen voorgedaan waar rekening mee moest worden gehouden voor de toekomst. Zo was het resultaat van de recent gehouden tentoonstelling negatief en ook was de dreiging van vogelpest een rol van betekenis. 

Tot voor enkele dagen terug was het bestuur van de voor de Championshow verantwoordelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia in de veronderstelling dat er wellicht een uiterst acceptabele huurovereenkomst met de Beursfabriek afgesloten zou kunnen worden voor de show in januari 2018. Daaromtrent is in hoofdlijnen met De Beursfabriek gesproken. Die besprekingen waren voor het bestuur van K.N.V. Ornithophilia de basis om met een gerust hart de betrokkenen bij de show te vragen om de voorbereidingen voor deze prachtige tentoonstelling te kunnen starten en is men daar zeer voortvarend mee aan de gang gegaan.

In de recent ontvangen gebruiksovereenkomst van De Beursfabriek bleek echter dat de gebruiksovereenkomst helaas heel anders geïnterpreteerd was dan is besproken. Met dit uiteindelijk voorgelegde contract ontbreekt naar de mening van de K.N.V. Ornithophilia voldoende basis om een financieel verantwoorde show te organiseren.

K.N.V. Ornithophilia heeft om die reden zowel aan het KLN-bestuur, als aan het bestuur van onze partner NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen), gemeld dat zij helaas heeft moeten besluiten dat het niet verantwoord is om met de voorbereidingen door te gaan en de Champion Show van januari 2018 wordt afgelast.

Als KLN-bestuur betreuren wij dit begrijpelijke besluit. De komende dagen gaan wij ons beraden over mogelijkheden om de Bondshow Haren onder te brengen. Tevens zal er gezocht worden naar oplossingen voor de erkenningen bij onze pelsdieren en de komende praktijkexamens voor onze pelsdierenkeurmeesters. Zo snel hier meer over bekend is zullen wij dit publiceren op onze website.

Hopende u op deze wijze eerst voldoende ingelicht te hebben.

Ronald Tiemes, secretaris KLN.  

 

Het KLN bestuur vraagt haar fokkers van hoenders, sier en watervogels mee te werken aan het volgende.

 

Wij hebben het sterke vermoeden dat het aantal (HP)AI besmettingen onder hoenders, sier en watervogels van de KLN leden bijzonder klein is of zelfs niet aanwezig is. Dat argument willen wij gebruiken om in gesprek te gaan met de overheid en zo te trachten ons deel van de hobbysector te scheiden van de commerciële sector. Daaraan gekoppeld willen wij bereiken dat we bij een volgende HPAI uitbraak geen tentoonstellingsverbod meer opgelegd krijgen.

Ons sterke vermoeden willen wij staven door een representatief landelijk onderzoek te doen onder onze fokkers naar (HP)AI. Daarvoor willen wij eerst één dier per fokker van de ingezonden hoenders, sier en watervogels bemonsteren op de jongdierendagen van speciaal clubs. Indien dan nog nodig, zal dat aangevuld worden met monsternames in “blinde vlekken” in ons land.

 

Voor de test wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit het vleugelvlies van de vogel. Die bloedmonsters laten wij onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

Doordat door de monstername ter plaatse van het prikje enige tijd een knobbeltje of bloeduitstortinkje kan ontstaan, stellen wij richting onze keurmeesters zo’n gevolg in zijn geheel niet tot uitdrukking te brengen in de beoordeling.  

Wij zullen tevens van de gemonsterde dieren wat mest verzamelen, zodat dit, samen met het restant van het bloedmonster, ook gebruikt kan worden voor onderzoek naar andere ziekten, waarvoor de bedrijfsmatige sector altijd meteen naar de Hobbysector wijst.

 

We hopen dat u allen spontaan meewerkt aan dit onderzoek, zodat we met gestaafde argumenten in gesprek kunnen gaan met de overheid.

 

Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden.  

 

Jongdierendag 2017 gehouden bij de firma Ranzijn in Zaandam op 9 september. Een zeer geslaagde dag met veel water.

 

Onderstaand de prijswinnaars

Bij de Konijnen.                                                                                                      kooi

Kampioen A-klasse                 Jari Koper met een Vlaamse reus kleur Chinchilla   7

Kampioen A-klasse op 1 na     Linda Schrama met een Black Tan                      70

 

Kampioen B-klasse                   W. van Buuren met een Alaska                               63

Kampioen B-klasse op 1 na      W. Vosse met een Rode Nieuw-Zeelander           42        

    

Kampioen C-klasse                  Quincey Kerssens met een Witte van Hotot           116  

Kampioen C-klasse op 1 na     Linda Schrama met een Black Tan                         74            

    

Kampioen Hoenders                A. Abbing met een Lakenvelder                             137

  

Kampioen Dwerghoenders

                                                J. de Ruijter met een Sebright, Goudzwart gez.    158

Kampioen Dwerghoenders op 1 na

                                                 R.Meijsen met een Welsumer                                 154

 

Kampioen Watervogels          

                                               P.van der Hoorn met een Indische loopeend       180

 

Kampioen Siervogels

                              P.van der Hoorn met een Japanse kwartel, Geel Wildkleur 178

 

Kampioen Cavia’s                 C. van der Hoorn met een Gladhaar,Zilver-Agouti 122

 

Konijnen Jeugd

Kampioen                                Jari Koper met een Vlaamse reus kleur Chinchilla   7

2e prijs                                     Quincey Kerssens met een Witte van Hotot         116  

3e prijs                                    Sanne Bloetjes met een Zwart Grannen                66

4e prijs                             Lindsey van der Hoorn met een Kleurdwerg, Chinchilla 99

5e prijs                  Melvin van der Hoorn met een Kleurdwerg,Lotharinger, Zwart 106

 

Cavia’s Jeugd

Kampioen                              Kim van der Hoorn met een Borstel, Zilver-Agouti 129

 

Winnaars clubcompetitie 2016-2017.

Door de pseudo vogelpest is er alleen een eind klassement bij de konijnen. 

1e met 41 punten (met als topper: de U op Winkel) Sjoerd Bloetjes met zijn prachtige blauwe Vlaamse Reuzen

2e met 40 punten ( maar daarom niet minder, 1 punt natuurlijk) Sjaak Noom ook met geweldige Vlamen

3e met 39 punten ( en beste Hollander op Winkel) Joop Klaver met zijn Hollanders

4e met 39 punten ( Joop 4 x F en Willem 2 x F op de Zaanstadshow) met zijn Alaska's

5e met 37 punten de familie Knegt uit Markenbinnen. Al jaren De fokkers van Belgische hazen

6e met 36 punten Wim Jongsma met zijn Rode Nieuwzeelanders, komt langzaam maar zeker naar het ere podium

7e met 35 punten Martin Schrama met zijn Weners, sterkte start, in de kop van Noord-Holland wat mindere predikaten 

Gefeliciteerd topfokkers, al moet ik er wel bij vertellen dat er ook nog leden zijn met prachtige behaalde resultaten op diverse shows

Zie de tab Tentoonstellingen, uitslagen 2016 

Reijer Meijsen

 

Jongdierendag 9-09-2017 van 8.00 uur tot 16.00  uur bij Ranzijn in Zaandam.

 

Zaterdag 9 september organiseren wij weer de jongdierenkeuring van onze vereniging bij de firma Ranzijn in Zaandam. Naast het verplicht enten van onze hoenders geldt dit ook dit jaar / showseizoen voor onze konijnen. Zonder ent formulier, in beide diergroepen, worden de dieren niet toegelaten op de show.

 

KIPPEN ENTEN 2017

De jaarlijkse inenting tegen pseudo-vogelpest moet weer plaatsvinden en is gepland op:        Woensdag 23 augustus 2017.

De procedure is als volgt: 

U wordt allen thuis bezocht tussen 18:00 en 21:00 uur 

U moet de ringnummers zelf met blok- of machineschrift op het entbewijs vermelden, evenals uw naam, adres en handtekening. 

Sluit al uw dieren op in een beperkte ruimte 

De beperkte houdbaarheid van de entstof noopt ons tot haast. 

De kosten moeten direct na afloop contant afgerekend worden. 

Per dier 25 eurocent met een minimum van 2.50 euro 

7 dagen voorafgaande krijgt u de formulieren thuisgestuurd. 

We moeten iedereen er nogmaals op wijzen dat het inenten zeer serieus moet worden genomen! 

Als u gebruik wilt maken van deze verenigingsservice, meld u zich dan aan bij W. van Buuren, Tel: 0756282366, Mob:0640085728                                                                                                         

W. van Buuren

.  

Gewijzigde ringenprijzen 2017 Met ingang van het jaar 2017 zijn de ringenprijzen voor de KLN diergroepen als volgt gewijzigd: Voor leden van € 0,26 verhoogd naar € 0,28. Voor niet leden van € 0,60 verhoogd naar € 0,80. De verzendkosten zijn van € 1,50 verhoogd naar € 1,75. De kosten voor bankoverschrijvingen (niet via iDeal) zijn van € 1,50 verhoogd naar € 1,75

 

Tatoeëren 2017

Het Tatoeëren is op het bekende adres, Teunis Slagterstraat 3 Westzaan.

Tijd: S’avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De data zijn (alle dagen zijn op een dinsdag):

14 & 28 februari

14 & 28 maart

11 & 25 april

9 & 23 mei

6 & 20 juni

4 & 18 juli

1 & 15 & 29 augustus

Daarna op afspraak.

Zorg dat uw dieren optijd worden gemerkt. Voor grote rassen: 6 á 7 weken, kleine en middenrassen 7 á 8 weken, en dwergrassen 8 á 10 weken. Op genoemde leeftijden hebben de dieren er het minste last van en groeien de letters/cijfers goed uit in de oren.

Voor afspraak: W. Van Buuren, 075-6282366 

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren

 

Onderstaand schrijven is van de KLN / 2016 en geldt ook voor het showseizoen 2017 - 2018

 

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd. RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.

1. De verplichting voor jongdierendagen en tentoonstellingen geldt dus alleen voor RHD type 2. 2. De tentoonstellinghoudende vereniging dient de ent-verplichting voor konijnen, net als bij de hoenders e.d., duidelijk te vermelden in het vraagprogramma. De entverklaring moet zijn conform het model van KLN of van een bond van een land, dat is aangesloten bij de Europese Entente.

Tekst voor het vraagprogramma: VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type

2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

3. De gedelegeerde controleert de entbewijzen steekproefsgewijs.

4. Momenteel kennen we de volgende entstoffen, maar die lijst kan wijzigen. Zie dus geregeld de website van KLN onder RHD enting.     a. RHD type 1: Arvilap of Nobivac myx rhd     b. RHD type 2: Novarvilap of Eravac (cunipravac rhd variant)     c. RHD type 1 en 2: Filavac vhd k c+v (combinatie in 1 spuit)

5. De enting is 10 dagen na vaccinatie werkzaam en de entverklaring is 7,5 maand geldig voor tentoonstellingen en andere samenkomsten met konijnen. Dat is belangrijk voor de eerste samenkomst en de laatste tentoonstelling.

6. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wat vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, kale plekjes of witte pluisjes. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!

7. Het gerucht dat de dieren er onvruchtbaar door worden is absoluut onjuist.

8. Elke fokker is vrij in de keuze van een dierenarts, maar het is m.b.t. de efficiëntie en kosten sterk aan te bevelen, dat de plaatselijke verenigingen collectief vaccineren coördineren en organiseren.Dierenartsen KLN heeft met de volgende dierenartsen afspraken gemaakt dat zij voor plus/minus € 15,00 voorrijkosten en € 4,50 per RHD 1 + 2 per dier de enting uitvoeren. Deze vergoedingen gelden alleen voor collectieve aantallen.

1. Farm Arts, Staphorst; Landelijk, tel. 0522-760770 2. Eric Apperlo, Oentsjerk; Noord-Oost Nederland, tel. 06-30270538 3. Piet van Dijk, Hellevoetsluis; ZH en Zeeland, tel. 0181-313311 4. Jean-Louis Koebruggen, Tilburg; Noord-Brabant, tel. 06-51854299 5. Dierenartsenpraktijk Landsmeer, mevr. Been, Noord-Holland en NW Utrecht 020-4821854 6. Sterkliniek Arnhem, mevr. K. v.d. Zijden, Gelderland, Utr., O-Brabant en N-Limburg, 06-83605342 7. DGC Twente, Wierden, ca. 40 km rond Wierden, 0546-575295 8. Sterkliniek Venray, Hans van Winden, Limburg en Oost-Braband, 06-21571221 9. Dierenartsenpraktijk Horst, Ellen Dings, Limburg en Oost-Brabant, 0773982169 Het blijkt dat de dierenartsen die voor uw vereniging de NCD enting doen, ook nog wel eens bereid zijn collectief voor de vereniging te enten voor een redelijke prijs. Deze lijst zal eventueel nog aangevuld worden. Kijk regelmatig op de website van KLN. Bespreek de dierenarts tijdig en houdt er rekening mee dat het vakantietijd is.

Enformulieren downloaden: Voor entformulier in word klik hier.Voor entformulier in pdf klik hier.

 

 Onderstaand een schrijven van omroep Max aan Sjaak. Helaas wil het mij niet lukken om de foto's erbij te krijgen.

Medio december komen Crista en Ron Hopman op tv bij het kinderprogramma Spangat met dieren

 

Ik ben journalist en kwam op internet (everyoneweb, rechts onderin de pagina) een leuke foto van u en uw Vlaamse Reus tegen!

 

Voor MAX magazine (van omroep MAX) maken wij de serie Dierbaar Bezit.

Bent u 40+ en zou u het leuk vinden aan deze rubriek mee te werken?

 

Dan bel ik u voor een telefonisch interview. Zou leuk zijn om er dan een leuke foto van u met de Vlaamse Reus bij te kunnen plaatsen. Zou u die kunnen mailen?

 

Dan zouden we het verhaal willen plaatsen in de serie Dier & Ik in MAX magazine.

 

Ik hoop gauw van u te horen.

Bij voorbaat dank!

Groeten,

Onno

 

Onno Lakeman

frl journalist

MAX magazine

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ik ben 52 jaar dus vond het wel leuk om hieraan mee te werken.

Al gezien?

 

Ziet er leuk uit!

 

https://maxmagazine.nl/2015/04/bram-de-vlaamse-reus-van-sjaak/

 

in t magazine is de volledige foto te zien, met jou erbij

 

is de MAX al geland in je bus? Anders is-ie onderweg.

 

Groeten!

 

 

 

Het Magazine hebben we inmiddels ontvangen en het is een leuk stukje geworden.

Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken

Nieuwsbericht | 19-04-2017 | 17:12

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 23 maart bij een hobbyhouder. De laatste uitbraak bij een commercieel pluimveebedrijf was op 25 december 2016. Ook dateert de laatst gevonden  besmette wilde watervogel van 15 maart. Verder is er een afname van vogelgriep te zien in de ons omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. Op basis van een nieuwe risico-inschatting van vogelgriepdeskundigen is daarom besloten dat bijna alle landelijke maatregelen kunnen worden ingetrokken.

Staatssecretaris Van Dam: ‘Gelukkig dat het risico op de verspreiding van vogelgriep volgens de deskundigen zodanig is afgenomen dat ik bijna alle maatregen heb kunnen opheffen. Helaas waren de maatregelen lange tijd noodzakelijk. Maar ik ben opgelucht dat het aantal uitbraken beperkt is gebleven.’

Maatregelen

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden voorlopig nog in stand. De hygiënemaatregelen verkleinen de insleep van allerlei ziektes in de stal. Alle overige maatregelen, zoals het verbod op tentoonstellingen met risico-vogels en het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven, worden ook ingetrokken. De landelijke maatregelen hebben ruim 5 maanden geduurd.

Aantallen

In de periode 9 november 2016 tot en met 19 april 2017 zijn er acht pluimveebedrijven en één commerciële vogelhandelaar met vogelgriep besmet en in totaal zijn 15 bedrijven geruimd. In totaal zijn er 727.500 vogels geruimd; daarvan waren het 503.000 kippen, 217.900 eenden en 6600 andere vogels. Preventief zijn er 335.000 kippen gedood.

 

Weer uitbraken bij konijnen met RHD2 virus. Op het moment van schrijven (begin april) ontvangen wij weer berichten van onze leden over konijnen die  besmet zijn  met de konijnenziekte RHD2. Voornamelijk gaat dit om jonge dieren die (nog) niet geënt waren. Een besmetting met RHD2 heeft bijna 100% sterfte tot gevolg. Een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet.

Door onze ervaring weten we welke voorzorgsmaatregelen wij moeten nemen om besmetting van onze konijnen tegen te gaan.Net als vorig jaar is hierin het belangrijkste advies; laat uw konijnen op tijd vaccineren. Breng niet geënte dieren niet bij elkaar en zorg dat via de tatoeëertang geen besmetting overgedragen kan worden. Onze tatoeëerders zijn vaak ook konijnenfokkers. Doe daarom, indien mogelijk, het tatoeëren bij de betreffende konijnenfokkers thuis. Na ieder stalbezoek adviseren wij de tatoeëerder de tang, nummers, eventuele andere hulpmiddelen te ontsmetten met alcohol (ethanol 70 %), met methanol (spiritus) of een ander desinfectiemiddel. Denk ook aan besmetting via handen, kleding en vervoersmateriaal.Als KLN stellen wij het zeer op prijs als wij op de hoogte worden gehouden van eventuele besmettingen. Op deze wijze kunnen wij een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van eventuele risicogebieden. 

Clubcompetitie.

Reglement voor deelname aan de Clubcompetitie.

Competitie met willekeurige dieren van eigen fok. De twee hoogste predikaten per ras van de inzending op de tentoonstellingen tellen mee. Men mag inzenden op alle landelijke tentoonstellingen. Open verenigingstentoonstellingen en vereniging- tentoonstellingen tellen niet mee voor de competitie. Onze eigen jongdierententoonstelling juist wel. De club show, ondergebracht op de Zaanstadshow is verplicht. Het is verplicht aan 4 tentoonstellingen deel te nemen. Per diergroep is een minimum aantal van drie inzenders vereist. Bij gelijk eindigen worden de predicaten van de club show bij elkaar opgeteld. (5 x F gaat voor 4 x F)

Indeling:

Groep 1: Konijnen en Cavia’s

Groep 2: Hoenders en Dwerghoenders

Groep 3: Lach en Sierduiven en kwartels

Groep 4: Gedomesticeerde en oorspronkelijke watervogels

 

 

 

Bron Omroep Flevoland

 

Ophokplicht blijft van kracht

Nieuwsbericht | 08-03-2017 | 15:16

Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels blijft hoog. De landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven daarom onverminderd van kracht. Dit is noodzakelijk om het risico op een besmetting te minimaliseren. Op basis van adviezen van vogelgriep-deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam daarom besloten dat de eerdere landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht, onverkort van kracht blijven.

De situatie in Europa blijft onrustig. Zowel in landen dichtbij Nederland – Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk - als in andere Europese landen zijn onlangs nog nieuwe uitbraken van vogelgriep gemeld. In Nederland is sinds 25 december 2016 geen uitbraak van vogelgriep bij commercieel gehouden pluimvee meer geweest. Wel is op 7 maart 2017 vogelgriep vastgesteld bij twee hobbyhouders in Landsmeer en Wormerveer.  Daarnaast worden zowel in Nederland als in andere landen nog met vogelgriep besmette wilde vogels gevonden.

Overzicht van vogelgriepuitbraak najaar 2016 / voorjaar 2017

Commerciële bedrijven

Datum

Vogelgriep aangetroffen bij

 

Andere bedrijven in 1-kmzone
25 dec 2016 Bedrijf in Zoeterwoude – 28.500 kippen 1 ander bedrijf – 30.000 kippen  
21 dec 2016 Bedrijf in Stolwijk – 6.600 vogels nvt
19 dec 2016 Bedrijf in Boven-Leeuwen – 48.000 kippen 3 andere bedrijven – 244.000 kippen           
18 dec 2016 Bedrijf in Hiaure – 28.500 kippen nvt
16 dec 2016 Bedrijf in Kamperveen – 14.000 eenden 1 ander bedrijf – 40.000 kippen
13 dec 2016 Bedrijf in Abbega – 63.000 kippen nvt
1 dec 2016 Bedrijf in Biddinghuizen – 15.400 eenden nvt
1 dec 2016 Bedrijf in Biddinghuizen – 8.500 eenden nvt
26 nov 2016

Bedrijf in Biddinghuizen, met  3 vestigingen in Hierden en een vestiging in Ermelo – in totaal 180.000 eenden

 

 

1 ander bedrijf – 21.000 kippen

Hobby  

Datum Vogelgriep aangetroffen bij
07 mrt 2017 een particulier in Landsmeer
07 mrt 2017 een particulier in Wormerveer
27 jan 2017 een particulier in Medemblik
24 jan 2017 een particulier in Bemmel
11 jan 2016 een zorginstelling in de gemeente Zeist
20 dec 2016 een particulier in Rhenen
14 nov 2016 een particulier/dierenpark in Rotterdam
14 nov 2016 een particulier in Den Oever

Lid worden van Ons Genoegen?

De contributie van onze vereniging bedraagt € 25,- voor volwassenen en € 12,50 voor jeugdleden per jaar. Een fokkerskaart kost ongeveer € 15 tot € 20 per jaar. Voor het overmaken van uw contributie, volgt hier ons banknummer: NL79 INGB 0000 6415 14 t.n.v. Pels en Pluimveevereniging "Ons Genoegen" Dorpsstraat 432, 1566 BT Assendelft. Wilt U lid worden of informatie dan kunt u bellen met één van de bestuursleden. 

Secr./Penn. meester

Christa van der Hoorn
Dorpsstraat 432
1566 BT, Assendelft

06-44039046
patrick.christa@hetnet.nl
Ma-Zo: 10.00 - 18.00