Ringen bestellen

KLN

Fokkers van hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels en oorspronkelijke duiven kunnen de ringen zelf bestellen via DigiRing bij de landelijke organisatie van de KLN. U dient hiervoor wel lid te zijn van de bond. 

Mocht u hiermee problemen hebben dan kunt u terecht bij Reijer Meijsen (075-6844730).

NBS

Leden van de NBS dienen de ringen te bestellen via de ringen commissaris van de vereniging, neem hiervoor contact op met Reijer Meijsen (075-6844730).

Lid worden van Ons Genoegen?

De contributie van onze vereniging bedraagt € 25,- voor volwassenen en € 12,50 voor jeugdleden per jaar. Een fokkerskaart kost ongeveer € 15 tot € 20 per jaar. Voor het overmaken van uw contributie, volgt hier ons banknummer: NL79 INGB 0000 6415 14 t.n.v. Pels en Pluimveevereniging "Ons Genoegen" Dorpsstraat 432, 1566 BT Assendelft. Wilt U lid worden of informatie dan kunt u bellen met één van de bestuursleden. 

Secr./Penn. meester

Christa van der Hoorn
Dorpsstraat 432
1566 BT, Assendelft

06-44039046
patrick.christa@hetnet.nl
Ma-Zo: 10.00 - 18.00